Lindelien 2019 - Pssst... Hører du dette?
Jakt- & Viltstellgruppe til Bærum JFF
Publisert 06.06.2019 22:00
Oppdatert 20.02.2020 14:44
Lindelien 2019 - Pssst... Hører du dette?
Lindelien 2019 - Pssst... Hører du dette?
Ja, du hørte riktig. Lindelien is calling!
​​
 
​​​

Om få måneder starter jaktsesongen igjen og Lindelien er mer enn klart til å la deg jakte på småvilt, men også hjort og rådyr, i 2019.

Ja, det kan bli vanskelig å jakte på rådyr og hjort, men spennende er det likevel.

fakta om Lindelien


Lindelien ligger ca. 8 mil fra Bærum og et lite stykke fra Sokna, midt i skogen mellom Krøderen og Strømsoddbygda.

Størrelsen er ca. 18.000 mål og det finnes 4 hytter i terrenget av forskjellige kavlitet. Både Svarttjernhytte, Lindeliesetre og Trantjernhytte kan leies ut for 300,- kr / døgn - uansett antall personer. Klemtjernkoia kan man leie gratis pga. enkelt standard.

For å finne fram i terrenget finnes 3 muligheter:

1. du er godt kjent med terrenget og klarer å finne fram ved bruk av sol og minne.
2. bruk av appen Avenza Maps og vår digitale kart som kan lastes ned her [klikk for nedlasting av digitale terrengkart​].
3. bruk av  kart som blir delt ut ved jaktkortsalg

viltbestand


Viltbestanden varierer noe fra år til år, men Lindelien tilbyr generelt god tilgang på skogsfugl. Bare benytt sjansen for å oppleve høstens jaktsuksess!​

jaktkortsalg


Salg av dagskortene på småvilt starter onsdag 04/09-2019 kl 19 og deretter hver onsdag til samme tid frem til onsdag før jul. 
Kortene blir kun solgt ved PERSONLIG oppmøte i klubblokalet på Jordbru kl. 19 onsdag før helgen man skal jakte. 

Det finnes en begrensning av antall jegere per dag i terrenget. Pga. sikkerheten er maks antall jegere per dag begrenset til 15 stk. Hvis det er flere som ønsker å jakte i samme tidsrom, blir det trekning. Trekningen skjer da for en dag av gangen, men det er mulighet til å være med i trekning for begge helgedagene. I slike tilfeller får ikke gjestejegere lov til å kjøpe jaktkort. 

Medlem i foreningen kan ha med seg èn gjestejeger dersom det er ledige jaktkort. Gjestejegere får bare èn tur i terrenget per år. 

NB! Jaktkort kjøpes mot kontant betaling eller VIPPS. Vi tar ikke kort. 

priser jaktkort


Rådyr:  Jakt på rådyr betinger kjøp av årskort (kr. 300,-) og gyldig ettersøksavtale (som fås gratis ved kjøp av årskort)

        Ved felling av rådyr betales ytterligere kr. 300,-.

Hjort:  Jakt på hjort betinger kjøp av årskort (kr. 300,-) og gyldig ettersøksavtale (som fås gratis ved kjøp av årskort)

        Ved felling av voksen/ungdyr betales ytterligere kr. 4.200,- og kr. 1.700,- for hjortekalv. 
        Husk å sjekke kvoten dagen før du skal jakte. 

Kortene for rådyr- og hjortejakt selges direkte fra Uwe Heyken direkte på forhånd - mobil: 40 56 83 92, epost: BJFFjaktrapport@vivaldi.net. Er det flere jegere enn kvote, blir det trekning. HUSK! Bukkejakt og hjortejakt betinger bestått storviltprøve. Ved kjøp av årskort må det framvises gyldig medlemskap i BJFF, betalt jegeravgift for storviltjakt og storviltprøveattest.

Alt felt vilt meldes Uwe UMIDDELBART. 


Småvilt: Jakt på småvilt blir kun solgt dagsvis - uansett ukedag - for kr. 200,- / døgn.


Elg:    Jaktkort på elg selges ikke da det er gjort langtidskontrakt på elgjakt i terrenget.

Bomvei og nøkkel


Du kjører nesten helt til grensen av terrenget uten behov for å passere bommer. Ønsker du å kjøre inn i terrenget, kan bomnøkkel lånes når du kjøper jaktkort. Depositum for bomnøkkel er kr. 500,-. Depositumet betales KUN KONTANT ved jaktkortsalg onsdager og betales tilbake når nøkkel leveres tilbake onsdagen etter.

​De som ikke leverer tilbake nøkkel etter avtale, mister depositumet og vil bli avkrevd ytterligere et gebyr om nøkkel er mistet.​

Nøkkel til bom i Strømsoddbygda/Tranetjernhytta kan hentes og leveres hos Jon Bjørnar Berget i Strømsoddbygda. Ring han på mobil 41 61 85 51  eller telefon 32 18 00 31 for avtale.

Toppjakt


Fra og med 01/11-2019 åpner vi terrenget for toppjakt. HUSK! det er jegerens ansvar å sørge for at sikkerhetsreglene blir overholdt under jakta.

Rifle på småviltjakt


Av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke tillat å benytte rifle på småviltjakt, unntatt for jakt på rev, grevling og til toppjakt fra 01/11-2019.

Jakttider (se restriksjoner under)


jakt på rev:            15/07-2019 frem til 15/04-2020

jakt på voksen råbukk:  10/08-2019 frem til jul

jakt på grevling:       21/08-2019 frem til 31/01-2020

jakt på hjort:          01/09-2019 frem til jul

jakt på hare:           10/09-2019 frem til siste dag i februar 2020

jakt på skogsfugl:      10/09-2019 frem til jul

jakt på rådyr:          25/09-2019 frem til jul

jakt på mår:            01/11-2019 frem til 15/03-2020

toppjakt:               01/11-2019 frem til jul

​Perioder med restriksjoner


24/09-2019 skal det være stille i terrenget.

10/10 - 20/10-2019 er ingen småviltjakt i terrenget.

20/10 - 23/12-2019 er det småvilt, rådyr- og hjortejakt kun i halvparten av terrenget (elgjakt i andre halvparten). Opplysning om hvor i terrenget elgjegerne er, blir gitt ved jaktkortsalget, slik at man er klar over hvor det er jegere og hvor man må vise hensyn til elgjegerne. Terrenget deles ved Titjernhøge.

Nærmere info og kart som viser hvor grensen til jaktterrenget er kan hentes i forbindelse med jaktkortsalg. 

Rapportering


Alt felt vilt skal meldes til BJFFjaktrapport@vivaldi.net. 

Bærum Jeger- og Fiskerforening ønsker alle skitt jakt og fantastiske jakt- og naturopplevelser i Lindelien.


- Annonse -
NJFF-butikken
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.