Viltmålskyting - rifle
Publisert 08.02.2016 10:30
Oppdatert 22.06.2018 12:11
Viltmålgruppen i BJFF retter sin aktivitet først og fremst mot alt som har med jakt og jaktskyting med rifle å gjøre. Den viktigste aktiviteten, utenom selve skytetreningen og konkurranseaktiviteten er avviklingen av storviltprøver på Løvenskioldbanen.
​​​​​​Storviltprøven 
​​Storviltprøven avvikles torsdager på Hjortebanen på Løvenskiold i hele august og første halvdel av september. I tillegg avvikles det en prøve på den torsdagen som er nærmest den 20. juni. Alle andre torsdager i mai og juni er det trening og anledning til å skyte de obligatoriske 30. skuddene. 

De som ønsker det kan også avfyre de obligatoriske skuddene i en eller annen konkurranse, enten i regi av Norges Jeger og Fiskerforening (NJFF) eller i regi av Norges Skytter Forbund (NSF). 

Det er nemlig slik at de som skyter konkurranser bl.a i BJFF får konkurranseskuddene godkjent i forbindelse med storviltprøven, og slipper å stå i kø for å avfyre de 30 obligatoriske skuddene. 

I BJFF er det slik at medlemmer av klubben prioriteres prismessig når det gjelder å avlegge storviltprøven. Vi mener at det er viktig og riktig å prioritere våre medlemmer. Har du for en gangs skyld lyst til å bli prioritert, så meld deg inn hos oss. Prisene er som følger:

Priser for treningsskyting:

Kr 100,- 

Prisene på banen  for storviltprøven pr. 2018 ​er:
15 obligatoriske skudd/trening Kr. 150.
Storviltprøven Kr. 250.-​
 

Kontaktpersoner: 

Per Kirkesæther tlf 67136067 
Asbjørn Sandnes, tlf 67537960 

Som en trening til jakten arrangerer foreninger tilknyttet NJFF konkurranser innen både jakt og fiske hele året. 

De aktivitetene som er organisert gjennom Bærum Jeger- og Fiskerforening (BJFF) sitt viltmålutvalg er: 
Elgbaneskyting 
Jaktfeltskyting 

Elgbaneskyting 

Elgbaneskyting kalles skyting på løpende mål. Det foregår ved at skytteren først skyter fem skudd fra sittende skytestilling mot en stillestående elgfigur på 100 meters hold, deretter skytes det fem skudd mot samme type figur, men nå er skytestillingen stående. Til sist skytes det fem skudd i stående skytestilling mot en såkalt løpende elgfigur. 

Skyteformen er tildels meget populær, og årvisst deltar 7-800 skyttere i Norgesmesterskapet som arrangeres siste uken i juli. Mesterskapene arrangeres på forskjellig sted hvert år, og de som deltar hvert år over noen år får seg mange fine skytterturer. 

I tillegg til de store stevnene som Norgesmesterskap, Landsdelsmesterskap o.a arrangeres det i sesongen som normalt varer fra slutten til april til ut august en rekke lokale og regionale stevner over hele landet. 

For mange virker det å delta i konkurranser relativt skremmende, og mange unnviker dette. Imidlertid er det opprettet en rekke klasser, både for de som virkelig satser, med spesialvåpen og ditto skyteutstyr som både sko og jakker. De sistnevnte skyter i egen klasse og konkurrerer stort sett med hverandre. I tillegg er det opprettet klasser både basert på alder (både junior og senior i to klasser hver), og klasser basert på tidligere resultater. I tillegg til disse er det opprettet klasser for de som stiller med standard jaktvåpen, og med den jakka som har vært brukt på jakta i flere år. 


Jaktfeltskyting 

Her skytes det omtrent i de samme klassene som i elgbaneskyting. Spesialistene skyter for seg, og jegerne for seg. I utgangspunktet skal det være mulig for enhver enten man er en erfaren skytter eller en nybegynner å finne en velegnet klasse å konkurrere i. 

Skytingen foregår ved at flere skyttere på linje skyter mot en dyrefigur på kjent avstand. Avstandene er opp til 150 m og figurene varierer i størrelse fra ekorn- til elgfigurer. Skytestillingene varierer fra liggende, via knestående til stående, normalt med tre skytinger i hver stilling. 

BJFF har trening på Løvenskioldbanen hver torsdag fra begynnelsen av mai til midt i september. Da er du hjertelig velkommen til å prøve ut tilbudet vårt, enten med eget våpen eller du kan låne våpen hos oss. Ammunisjon er heller ikke noe problem, vi forsyner de som ønsker å prøve tilbudet vårt med gratis ammunisjon. 


Kontaktpersoner: 

​Per Kirkesæther, tlf. 67136067 priv. 
Tor Heiestad, tlf. 22523739 priv. 


Norges Skytterforbund sitt program 

Bærum Jeger- og Fiskerforbund er medlem av Norges Idrettsforund og Olympiske komite gjennom medlemskap i Norges Skytterforbund. Norges Skytterforbund arrangerer skyting innen fire forskjellige grener, både nasjonalt og internasjonalt. De fire grenene er Rifle-, Pistol-, Lerdue- og Viltmålskyting. BJFF deltar gjennom medlemskap i både Lerdue og Viltmål. Som naturlig er konsentrerer viltmålgruppen sin aktivitet omkring viltmålskyting, mens lerduegruppem i foreningen konsentrerer seg om skyting med hagle. Begge deler er imidlertid i stor grad rettet mot jakttrening. 

I Skytterforbundet deltar våre skyttere i skyting på bevegelig mål med både luftgevær, finkalibret gevær og grovkalibret gevær. Her foregår konkurransene grovt sett over langt flere skudd enn hva som er tilfelle innen elgbaneskyting, og regelverket er adskillig strammere. Både i 10 m viltmål som skytes med luftgevær og i 50 m viltmål s.k. løpende villsvin som skytes med finkalibret våpen består konkurransen av 60 skudd, mens på 100 m løpende hjort er det 40 skudd. Dette er aktiviteten for de som har lyst og interesse av å drive virkelig seriøs konkurranse på høyt plan, som f.eks deltakelse i Olympiske Leker, Verdensmesterskap, Europamesterskap og World cuper. Det er samtidig også en glimrende trening for de som ønsker å benytte vinteren til å forberede seg for sommerens elgbaneskyting, eller for høstens jakt. 

All skyting i viltmål foregår stående og på bevegelig mål. På 10m og på 50 m er konkurransene delt i skyting hvor blinken beveger seg med sakte fart, og skyting hvor blinken beveger seg med stor fart. 

Spesielt 10m luft er en skyteform som både stiller store krav til skytteren samtidig som den er en glimrende og fremfor alt billig treningsform. En patron i et grovt kaliber koster minst Kr 2.- 2,50 dersom man ladder selv, ( 5 -6 kr i butikken) mens en eske med 500 luftkuler koster fra 30 - 50 kroner alt etter hvilken kvalitet som etterspørres. For de fleste innebærer det at de skyter minst 100 - 200 skudd på en trening opptil flere ganger pr. uke med luftkuler, mens de ivrigste innen elgbaneskyting kanskje skyter 40 - 50 skudd en eller to ganger pr. uke med grovkaliber. 

Noe av det samme som angår skyting med luftgevær gjelder også for finkaliberskytingen. Her skytes det med såkalt salonggeværammunisjon på 50 meter. Ammunisjonen er også her vesentlig billigere enn den som brukes på elgbaneskyting. F.eks koster normal treningsammunisjon til 50 meterskyting ca. 25 - 30 øre pr. skudd, mens grovkalibrede patroner minst koster 10 ganger mer. 

Kontaktperson: Per Kirkesæther tlf 67136067 (priv). 

Dommerkurs 

​Foreningen avholder dommerkurs for de som ønsker å hjelpe til med avvikling av konkurranser. 

Kontaktperson: Per Kirkesæther tlf. 67136067 

Ungdomsarbeide

​Skytingen startet i begynnelsen av mai. Det er anledning til å trene med klubbvåpen eller egne våpen på Løvenskioldbanen 
​​

Kontaktpersoner: 


Per Kirkesæther, tlf. 67 13 60 67 priv. 
Tor Heiestad, tlf. 22 52 37 39 priv. 

Leder for Viltmålgruppa er: Per Kirkesæther, tlf 67136067

- Annonse -
NJFF-butikken
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.