Fiskeregler
Publisert 08.02.2016 10:29
Oppdatert 04.09.2020 10:16
FISKEREGLER Oppdatert pr. desember 2019

​​​​

 • Fiskekort skal være løst før fiske påbegynnes, medbringes under hele fisket og fremvises på forlangende.
 • Fiskekortet gleder for fiske med stang fra land, isfiske og fra båt/kano/bellyboat.
 • Det er ikke tillatt med motor av noe slag på båt, herunder elektrisk motor.
 • Det er ikke tillatt å benytte faststående redskap, som for eksempel line og garn. Utsett uten tilsyn betraktes som faststående redskap.
 • Fiske med oter er ikke tillatt.
 • Ørret kortere enn 25 cm skal levende og minst mulig skadd settes ut igjen.
 • I bekker, elver og innenfor en sone av 100 meter ved bekke- og elveos, både innløps- og utløpsos er alt fiske forbudt i oktober måned.
 • Overtredelse av fiskeregler kan medføre ileggelse av gebyr, oppad begrenset til 1.000,- eller ved grove overtredelser politianmeldelse. 

   

Fiskekort selges hos

  • YX Maura
  • Sandholt Bensinstasjon ESSO, Maura.
  • Bjørge Kopperudmoen, Sandsnesseter.
  • iNatur (www.iNatur.no)
  • Fiskekort kan også kjøpes via SMS. Se rettledning >>
    

Vis naturvett på din ferd, la ikke søppel og skrot ligge igjen i naturen!!!

God tur og skitt fiske​​


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.