Jakt- og fiskeoppsyn i Bjerke JFF
Publisert 08.09.2020 17:08
Oppdatert 08.09.2020 17:09
Jakt- og fiskeoppsyn i Bjerke JFF

​​Foreningen forvalter jakt og fiske på et areal på litt over 100.000 dekar. For å påse at lover og regler blir fulgt og for å drive informasjon, har vi 9 personer som utgjør foreningens oppsynskorps. Disse er utnevnt av styret og har bevis på at de representerer foreningen. Hvis du som utøver treffes på av noen av disse, så ta vel imot dem og slå av en hyggelig prat. ​

En viktig oppgave for oppsynet er å påse at jegerne og fiskerne som benytter våre flotte områder har kjøpt seg jakt- eller fiskekort på forhånd. 
Kort skal løses for jakta og/eller fisket starter! I forbindelse med jakta er det mange både offentlige regler og Bjerke JFFs egne regler i tillegg
jegerne må forholde seg til. Vi nevner her noen av de punktene som oppsynet har ettersyn med: 

  • At utøvelsen skjer innenfor grensene foreningens leide areal og at innmarksarealer ikke er jaktområde.
  • Ved ringduejakt i jordbruksområdene må grunneiers tillatelse innhentes.
  • Rådyrjakt kan bare foregå innenfor de kommunalt godkjente valdgrensene.
  • At jakta foregår innenfor de fastsatte jakttidene.
  • På Bjerke Almennings eiendom på Nordåsen er det ikke lov å benytte løs hund til trening eller på jakt før 15. september.
  • At jakthundene skal ha gyldig sauerenhetsbevis hvis de skal benyttes før 1. oktober.
  • At det er opphold i småvilt- og rådyrjakta første uka i elgjakta, dvs. 5 – 11. oktober.
  • Mer info om jakttider og -regler finner du på foreningens hjemmeside og i den offentlige jakttidsforskrifte.​
Skitt jakt!


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.