Lisensjakt
Publisert 22.10.2018 18:47
Oppdatert 04.09.2020 10:15
Etter enighet mellom Bjerke, Nannestad og Holter Almenning er disse tre eiendommer fra og med 1.1.2013 å regne som et jaktfelt i forbindelse med jakt på ulv, gaupe og bjørn.

​​​​​Arealet er på ca. 90 000 dekar utmark. Ved jakt på en eller flere av oppgitte arter skal følgende retningslinjer følges.

1. Dersom det av myndighetene åpnes for lisensjakt på ulv eller bjørn i regionen, åpnes det for jakt i Nannestad, Bjerke og Holter Almenning.
2. Dersom det av myndighetene åpnes for kvotejakt på gaupe i regionen, åpnes det for jakt i Nannestad, Bjerke og Holter Almenning.
3. De til enhver tid gjeldene retningslinjer og pålegg fra myndighetene skal følges.
4. Lisensjakt på ulv og bjørn skal gjennomføres som lagsjakt av forhåndsgodkjente lag med navngitt leder og medlemmer. Allerede etablerte elgjaktlag i allmenningene er å regne som godkjente lag for lisensjakt på ulv og bjørn. Sammensetningen av elgjaktlagene for lisensjakt på ulv og bjørn, følger samme oppsett som for elgjakta i forhold til medlemmer og leder.
5. Kvotejakt på gaupe kan gjennomføres som lagsjakt av forhåndsgodkjente lag med navngitt leder og medlemmer. Allerede etablerte elgjaktlag i allmenningene er å regne som godkjente lag for kvotejakt på gaupe. Sammensetningen av elgjaktlagene for kvotejakt på gaupe, følger samme oppsett som for elgjakta i forhold til medlemmer og leder. Kvotejakt på gaupe kan og utføres av de som innehar småviltkort eller rådyrkort i en av allmenningene.
6. Dersom punkt 4 og/eller 5 oppfylles, kan vedkommende lag eller jeger jakte i alle de tre allmenningene.
7. Felling av ulv, gaupe eller bjørn, eller skudd mot disse artene skal umiddelbart etter skuddet er avfyrt meldes til allmenningene på telefon. 94 84 74 70.
8. Det er for tiden vederlagsfritt å skyte ulv, gaupe og bjørn i de tre allmenningene.
9. Jakt på ulv, bjørn og gaupe i henhold til dette oppsett gir ikke rettigheter utover jakt på disse tre arter. Lagets sammensetning, med ansvarlig leder og medlemmer meldes for godkjenning til administrasjonen i Nannestad, Bjerke og Holter Almenning per e-post, post@rom-alm.no. E-posten skal være besvart og laget godkjent av administrasjonen i allmenningene før jakt igangsettes. Nannestad, Bjerke og Holter Almenning er å regne som et av de viktigste utfartsområdene i forhold til friluftsliv for befolkningen i Oslo og Akershus. Vi må derfor få be om at det under jakt vises hensyn til andre brukere av marka.

NB! Det er ikke tillatt å postere eller skyte i eller over oppkjørte skiløyper.

Maura 15.08.2017
Bjerke, Nannestad og Holter Almenning

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.