Målsetninger
Publisert 02.05.2018 20:57
Oppdatert 04.09.2020 10:27
Våre viktigste målsettinger fram mot 2022, 100-årsjubileet!

​​​​

​1. Tilby attraktive jaktmuligheter​​
-Til enhver tid disponere best mulig jak​tterreng, som ikke skal være mindre enn på 2016-nivå
-Drive god viltforvaltning med aktivt viltstellarbeid og oppsynsvirksomhet
-Sikre jegere og hundeeiere relevante tilbud, deriblant aversjonsdressur og ettersøkstjenester
-Sikre småviltjegere og andre jaktinteresserte et godt tilbud om hagletrening på eget skyteanlegg

2. Tilby attraktive fiskemuligheter
-Til enhver tid disponere best mulige fiskevann/-elver, som ikke skal være færre enn på 2016-nivå
-Drive god fiskeforvaltning med aktivt fiskestellarbeid og oppsynsvirksomhet
-Sørge for god tilgjengelighet og annen tilrettelegging

3. Være en attraktiv lokalforening for jakt-, fiske- og friluftslivsinteresserte
-Drive aktiv kurs- og annen utdanningsvirksomhet, herunder utdanne instruktører så det til enhver tid er mange nok innen de ulike fagområder
-Gi barn og ungdom gode tilbud
-Gi attraktive tilbud til kvinner
-Tilby sosiale og faglige arrangementer

4. God foreningsdrift
-Foreningen og tilbudene skal være godt kjent blant medlemmene og i lokalbefolkningen
-Velfungerende styre og utvalg
-Sunn og bærekraftig økonomi


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.