Skyting og andre aktiviteter fra 7. mai og framover
NJFF
Publisert 05.05.2020 20:05
Oppdatert 06.05.2020 11:07
Skyting og andre aktiviteter fra 7. mai og framover
VIKTIG INFORMASJON! Må leses av alle som skal på skytebanen! Her er NJFFs råd for hvordan vi skal håndtere aktiviteter i våre foreninger framover.

​​​

Fra og med 7. mai vil det åpnes for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, med ansvarlig arrangør, forutsatt at de nye smittevernreglene på én meter avstand mellom mennesker overholdes. I denne saken finner dere en veiledning fra NJFF på hvordan dette skal håndteres i praksis. 

Ut over råd og retningslinjer gitt i saken, vil ikke NJFF gå inn med detaljstyring av hvordan foreningene innretter seg, eller godkjenne/ikke godkjenne de risikovurderinger foreningene gjør. Anmodningen fra NJFF er å følge med på evt. endringer i råd fra myndighetene, følg retningslinjene, ikke «strekk strikken» for langt, og avklar med kommune/kommuneoverlege dersom dere er usikre.

Generelle regler 

  • Fra 7. mai blir det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer.
  • Dette vil gjelde der det er mulig å holde avstand på minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand.
  • Det gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er tilstede.
  • En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.
  • Arrangementer uten ansvarlig arrangør er ikke tillatt.

Skytebaneaktivitet

Følgende retningslinjer gjelder:

1. Det kan avholdes arrangementer med inntil 50 personer. Det skal minimum holdes 1 meters avstand. Avstandskravet gjelder ved oppmøte, under skyting og etter skyting. På riflestandplass skal skyttere plasseres på annenhver skive.
Vilkår:
- det må være en ansvarlig arrangør (NJFF-forening) som har oversikt over hvem som er til stede. (navnelister, slik at evt. smittesporing er mulig)
- arrangementer uten ansvarlig arrangør er ikke tillatt
 
2. For aktiviteter som ikke er arrangementer med ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede, gjelder maksimalt 5 personer samlet i gruppe. Det skal minimum holdes en meters avstand. Dette gjelder også utendørs.

3. Ikke ta på samme utstyr. Det er ikke tillatt å låne ut eget utstyr eller benytte foreningsvåpen som deles mellom flere skyttere (Covid-19-forskriften §13 c). Bruk hansker, evt. sørg for desinfisering mellom hver bruker dersom betjeningspaneler brukes av flere deltagere (knapper på monitorer ol.) Egne skytematter bør brukes ved liggende skyting. Husk også at dørhåndtak og andre felles berøringspunkter kan være smittepunkter.

4. Garderober skal ikke brukes. Det samme vil i stor grad gjelde fellesområder/varmestuer osv. på en skytebane, hvor det ofte vil være vanskelig å overholde 1 meter avstand mellom de som er til stede.

5. Ingen servering. Kun medbrakt mat/drikke er OK.

6. Sikre god håndhygiene. Det bør være hånddesinfeksjon tilgjengelig. Overflatedesinfeksjon må være tilgjengelig for bruk på felles berøringspunkter.
 
7. Toaletter skal vaskes og desinfiseres jevnlig gjennom dagen når de er i bruk. Sørg for at tørkepapir og såpe/desinfeksjon er tilgjengelig.

8. Foreningen må gjøre en risikovurdering. Foreninger som tillater bruk av banen, må gjøre en vurdering av om det er mulig å slippe til skyttere samtidig som alle kjøreregler om antall personer og avstand/smittevern ivaretas. Enhver forening har full mulighet til å beslutte strengere restriksjoner enn de myndighetsfastsatte, på egen bane.
 
9. Følg reglene. Foreninger som ikke følger reglene vil ødelegge for skytesporten ved at det kommer nye innstramminger. Kommunene er bedt om å følge med på at reglene overholdes. Foreninger som disponerer baner som er eid/stengt av kommunen, må forholde seg til kommunale bestemmelser.​
​​
Personer som ikke kan delta:
  • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand. 
  • Personer som ikke retter seg etter koronavettreglene. 
  • Skyttere som ikke er selvhjulpne. Det vil si at skyttere som trenger hjelp fra andre til å gjennomføre skytingen ikke kan delta. ​

Du finner utdypende informasjon her: 
Koronarestriksjoner på skytebaner fra 7.mai.docx

Jegerprøvevirksomhet

- Nye jegerprøvekurs kan starte opp, men den praktiske delen, samling fire, kan foreløpig ikke gjennomføres. Dette sier daglig leder i Studieforbundet natur og miljø, Tine Bjonge. Studieforbundet natur og miljø er ansvarlig arrangør av jegerprøvekursene i NJFF. 
- Myndighetene lemper på korona-restriksjonene fra 7. mai. Det betyr at en stor del av kursvirksomheten vår kan gjenopptas. Det gjelder IKKE kurs eller samlinger der deltagerne, eller deltager og lærer, ikke kan holde minst 1 meter avstand til enhver tid. For disse kursene, herunder jegerprøvekurset (samling fire), er situasjonen fortsatt uavklart. Vi ser det derimot som forsvarlig å kunne gjennomføre de teoretiske samlingene på jegerprøvekurset hvis til enhver tid gjellende smittevern-regler overholdes. Vi jobber med å finne løsninger slik at også samling fire kan gjennomføres. Men foreløpig må foreningene som er de tekniske arrangørene, avvente til hvordan vi skal forholde oss til instruksjon som innebærer fysisk én til én kontakt. Når det gjelder bruk av utlånsutstyr kommer det retningslinjer på dette snarlig, sier Bjonge i Studieforbundet natur og miljø.

NJFF støtter opp om Studieforbundet natur og miljø sin avgjørelse og vil understreke at det å instruere nybegynnere i våpenhåndtering på en meters avstand heller ikke oppleves som tilfredsstillende sett i et sikkerhetsperspektiv.
Med bakgrunn i det som står over kan foreninger altså videreføre allerede oppstartede kurs samt starte nye jegerprøvekurs, men avvente med å gjennomføre samling fire. Rekkefølgen på dagene i de tre gjennomføringsalternativene kan endres, slik at det å gjennomføre samling fire til slutt er i henhold til instruks for innhold og gjennomføring av jegerprøven fastsatt av Miljødirektoratet.​

Når det gjelder jegerprøveeksamen er det et kommunalt ansvar å gjennomføre denne. Foreninger som planlegger jegerprøvekurs må derfor ta kontakt med kommunen for å høre om de i dagens situasjon etter gjennomføring av alle samlinger, kan gjennomføre en eksamen på en måte som er innenfor gjeldende regelverk med hensyn til smittevern. ​

Fiskesommer utsettes

NJFF har bestemt at alle Fiskesommerarrrangement og planlagte familieaktiviteter flyttes til etter 1. august. Det vil bli sendt egen informasjon til de foreninger som har søkt om tilskudd. 

Andre aktiviteter i foreningenes regi​

Annen aktivitet i foreningene kan gjennomføres så fremt man klarer å følge de smittevernsregler som gjelder. Her er Helsedirektoratets oversikt​ over hvilke regler som gjelder for kultur- og idrettsarangement.


Denne saken oppdateres ved endring i smittevernsregler eller annet som påvirker våre aktiviteter. 
​​​


- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige medlemsfordel blå
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.