Bli med på ulvedemonstrasjonen!
PN
Publisert 05.01.2019 17:14
Oppdatert 12.02.2019 17:08
Bli med på ulvedemonstrasjonen!
Bli med på ulvedemonstrasjonen!
Enebakk JFF setter opp egen buss inn til Oslo! Avreise fra klubbhuset til Enebakk JFF på Durud kl.17.00 Ønsket antrekk for kvelden er jakt-dress eller vanlig tøy. Det er bindende påmelding ved melding til Mob:98011904 Egenandel 50 kr. Tur/retur Ytre Enebakk-Oslo. Betales kontant på bussen.

​Vi oppfordrer alle om å møte opp og vise sin motstand mot regjeringens ulvepolitikk! 

Regjeringen Solberg uthuler ulveforliket fra Stortinget. Nok en gang er rovviltnemndenes vedtak og Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv overprøvd av regjeringen. Resultatet er en ulvebestand høyt over det Stortinget har bestemt, og en økende frustrasjon blant de som lever med ulven.

Følger ikke opp Stortingets vedtak

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har underkjent rovviltnemndenes vedtak om felling av tre familiegrupper med ulv innenfor sonen, og tillater kun uttak av en familiegruppe på Slettås i Hedmark. Bestandssituasjonen tilsier at det er rom for uttak av alle tre gruppene uten at det går på bekostning av Stortingets fastsatte bestandsmål på 4-6 familiegrupper. Det er bekreftet av Miljødirektoratet. Etter Elvestuens vedtak vil vi sitte igjen med 7,5 ynglende familiegrupper, selv etter uttaket av Slettåsflokken. Dette provoserer mange. 

Stor demonstrasjon

Det er lagt opp til en politisk markering i Oslo den 8. januar kl 18.00, med fakkeltog fra Youngstorget til Stortinget. Det skal bli en kraftfull, tydelig og fredelig markering av at regjeringens ulvepolitikk ikke er akseptabel. Det er Norges Jeger- og Fiskerforbund som står bak arrangementet i samarbeid med Norges Bondelag, Norskog, Norges skogeierforbund, Glommen skog, Norsk bonde- og småbrukarlag, Norsk sau og geit, Norsk Almenningsforbund og Folkeaksjonen Ny rovdyrpolitikk.
Vi oppfordrer alle om å møte opp og vise sin motstand mot regjeringens ulvepolitikk.

Parolene i fakkeltoget

Organisasjonene har samlet seg om følgende hovedparoler:

«Stortinget bestemmer»

«Regjeringen må etterleve Stortingets bestandsmål»

I tillegg vil hver organisasjon kunne ha sine egne paroler. NJFF vil i tillegg benytte denne:

«Jegerne må bli hørt»

Praktisk informasjon 

Det er ingen påmelding til selve arrangementet i Oslo.

Foreløpig program:

17.00                Bussen går fra klubbhuset på Durud

17:30 - 18:00    Oppmøte på Youngstorget
                         Velkommen
                         Utdeling av fakler

18:20                Felles avmarsj til Stortinget

19:00                 Appeller, musikalske innslag
                         Overlevering av budskap til Stortinget

20:00                 Avslutning

20.30-21.00       Bussen går hjem til klubbhuset.

Vi stiller i vanlig tøy

Vi sees i Oslo den 8. januar! 

 

- Annonse -
Ledig annonse plass!
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.