Innkalling til årsmøte 2021 - Flyttet til mandag 3. mai
Geir Morten Antonsen
Publisert 19.01.2021 10:17
Oppdatert 24.03.2021 10:02
Innkalling til årsmøte 2021 - Flyttet til mandag 3. mai
Årsmøtet 2021 blir arrangert mandag 3. mai kl 19. Opprinnelig dato var onsdag 17. februar, deretter 19. april, men dette endres nå til mandag 3. mai på grunn av smittesituasjonen. Møt opp på foreningshytta! SE VEDLAGTE ÅRSMELDING, regnskap, budsjett og valgkomiteens innstilling.

​​Her er link til årsmeldingen​​.

Her er link til regnskap 2020 og budsjett 2021​​.

Her er link til valgkomiteens innstilling.

Saker som ønskes fremmet for årsmøtet må være styret i hende senest 10. februar 2020.​

​Inntil videre planlegger vi å ha møtet i foreningshytta på Knappelåsen, men dette kan bli endret på kort varsel.

Dagsorden 
 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Godkjenning av dagsorden.
 3. Valg av ordstyrer og referenter.
 4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen.
 5. Årsmelding fra siste kalenderår
 6. Regnskap for 2020
 7. Budsjettforslag og arbeidsprogram for 2021
 8. Medlemskontingent 2022
  • Styret inviterer årsmøtet til følgende vedtak:  ​​Medlemskontigenten for 2022 forblir uendret.  
 9. Valg 
  • Styrets leder
  • Styremedlemmer  
  • Varamedlemmer
  • Leder av viltgruppa  
  • Leder av skyttergruppa  
  • Leder av fiskegruppa
  • To revisorer og et varamedlem
 10. Andre saker som er oppført på dagsordenen.
 11. Saker utenom dagsorden, som årsmøtet har vedtatt å ta opp til behandling.
 12. Valgkomite på tre medlemmer
  
På grunn av den pågående pandemien og de lokale reglene for smittevern blir møtet i år avsluttet etter at den formelle agendaen er gjennomført.

(artikkel opprinnelig publisert 19. januar 2020)- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.