Innkalling til årsmøte i GJFF
Espen Venli
Publisert 11.02.2019 06:35
Oppdatert 11.02.2019 10:29
Innkalling til årsmøte i GJFF
Styret kaller inn til årsmøte i Ulvdalen 7 mars 2019

Innkalling til årsmøte i
Gjerdrum Jeger-og Fiskerforening
7. mars 2019 kl. 19.00 i Ulvdalen

DAGSORDEN:
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av ordstyrer
4. Valg av revisorer, 2 stk.
5. Valg av protokollfører
6. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll
7. Årsmelding for siste kalenderår
8. Regnskap fra siste kalenderår
9. Jensenhuset, status
10. Foreningens kontingent
11. Styrets budsjettforslag og arbeidsprogram
12. Valg 
13. Innkommende saker
14. Premieutdelinger
15. Årsmøtet hevet
Etter at årsmøtet er formelt avsluttet vil det bli servert middag
Begrunnet forslag til Æresmedlem samt andre forslag som skal tas opp på årsmøtet må være styret i hende innen 21.februar.
Alle medlemmer er hjertelig velkommen!

- Annonse -
Allsidige VVS AS -Aut. Rørlegger
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.