Innkalling til årsmøte i Gjerdrum Jeger og Fiskerforening 2020
Publisert 31.01.2020 07:08
Oppdatert 26.02.2020 06:42
Innkalling til årsmøte i Gjerdrum Jeger og Fiskerforening 2020
OPPDATERT Med budsjett og regnskap: Det kalles med dette inn til årsmøte i Gjerdrum Jeger-og Fiskerforening, 5. mars 2020 kl. 19.00 i Ulvdalen

​​​Det kalles med dette inn til årsmøte i Gjerdrum Jeger-og Fiskerforening, 5. mars 2020 kl. 19.00 i Ulvdalen

DAGSORDEN:
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av ordstyrer
4. Valg av revisorer, 2 stk.
5. Valg av protokollfører
6. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll
7. Årsmelding for siste kalenderår
8. Regnskap fra siste kalenderår
9. Jensenhuset
10. Den ultimate GJFF’er
11. Foreningens kontingent
12. Styrets budsjettforslag og arbeidsprogram
13. Valg
14. Innkommende saker
15. Premieutdelinger
16. Årsmøtet hevet
Begrunnet forslag til Æresmedlem samt andre forslag som skal tas opp på årsmøtet må være
styret i hende innen 20.februar.
Årsberetninger og budsjetter legges ut på hjemmeside en uke før årsmøte finner sted.
Etter at årsmøtet er formelt avsluttet vil det bli servert middag
Alle medlemmer er hjertelig velkommen!


- Annonse -
Allsidige VVS AS -Aut. Rørlegger
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.