Nye dokumenter - innkalling til årsmøte i Gjerdrum Jeger og Fiskerforening 2021
Publisert 07.02.2021 18:28
Oppdatert 05.03.2021 14:00
Nye dokumenter - innkalling til årsmøte i Gjerdrum Jeger og Fiskerforening 2021
Det kalles med dette inn til årsmøte i Gjerdrum Jeger-og Fiskerforening, 10. mars 2021 kl. 19.00
Oppdatert med nye dokumenter pr 05.03.21 Det kalles med dette inn til årsmøte i Gjerdrum Jeger-og Fiskerforening, 10. mars 2021 kl. 19.00 - pågrunn av covid-19 pandemien vil årets møte gjennomføres digitalt.

​​​​​ DAGSORDEN: 

1. Godkjenning av innkalling 

2. Godkjenning av dagsorden 

3. Valg av ordstyrer 

4. Valg av revisorer, 2 stk. 

5. Valg av protokollfører 

6. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll 

7. Årsmelding for siste kalenderår 

8. Regnskap fra siste kalenderår 

  • ​Revisors beretning lastet opp

9. Foreningens kontingent 

10. Skytebanen i Ulvedalen 

11. Den ultimate GJFF’er 

12. Styrets budsjettforslag og arbeidsprogram 

13. Valg 

  • Se vedlagt pdf - kandidater til valg 2021

14. Innkommende saker 

  • Ingen innkommende saker til styret

15. Premieutdelinger 

16. Årsmøtet hevet 


Begrunnet forslag til Æresmedlem samt andre forslag som skal tas opp på årsmøtet må være styret i hende innen 24.februar. 


Årsberetninger og budsjetter legges ut på hjemmeside en uke før årsmøte finner sted.


På grunn av den pågående pandemien, vil årsmøtet bli avholdt digitalt.

Alle som ønsker å delta på årsmøte må sende sin påmelding til GJFF - Påmelding


I god tid før selve årsmøte vil vi sende ut link til teams hvor møte vil foregå!


Velkommen! 


Mvh. Styret 
GJFF Årsmøteinnkalling 2021.pdf

Årsberetning 2020.pdf

GJFF regnskap 2020.pdf

Budsjetter GJFF2021.pdf


Oppdatert pr 05.03.21

Kandidater til valg 2021 - GJFF.pdf

Revisorsberetning 2021.pdf
- Annonse -
Allsidige VVS AS -Aut. Rørlegger
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.