Nå er båndtvang innført i hele landet
Espen Venli
Publisert 02.04.2020 07:41
Oppdatert 07.04.2020 15:47
Nå er båndtvang innført i hele landet
Nå er ikke tiden for å slurve med båndtvangen!
Oppdatert med regler for Gjerdrum! Nå er det igjen tid for båndtvang. Båndtvangen gjelder også din hund! GJFF ber alle lojalt følge denne forskriften - først og fremst med tanke på vilt og bufe - men også med tanke på smitte i disse tider

​​​​​Det er lovbestemt båndtvang for hund i tiden 1. april til og med 20. august på landsbasis- iOg NB! - Gjerdrum er båndtvangen utvidet til 1 oktober. Det er en del unntak, for hunder i reindrift, bufehund og hunder brukt i aktiv tjeneste i politi-, toll-, militær- og redningsarbeid.​​​ Men det gjelder i all hovedsak DIN HUND, også deg som har"full kontroll", deg som "vet hvor hunden din befinner seg til enhver tid" også deg som mener at "hunden alltid holder seg rett i nærheten" - kort sagt, alle vanlige hundeeiere.

Her er reglementet som for tiden gjelder i Gjerdrum Kommune

Båndtvang i Gjerdrum kommune.

Lov om hundehold (hundeloven) har i § 6 bestemmelse om sikring av hund ved båndtvang m.m.:

Kommunen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet i hele eller deler av kommunen i bestemt angitt tidsrom når storfe, sau, geit eller hest normalt går ute.

Gjerdrum kommune har vedtatt egen forskrift om hundehold i Gjerdrum. Denne forskriften supplerer bestemmelser gitt i lov av 4. juli 2003 nr.74 om hundehold (hundeloven).

Forskriften har i § 2.Båndtvang, jfr.6 i hundeloven følgende bestemmelse:

I tiden fra og med 1. april til og med 1. oktober skal eier av hund eller hundefører holde hunden i bånd, forsvarlig inngjerdet eller innestengt.

Unntatt er de tilfeller som er nevnt i hundelovens § 9 «Unntak fra sikringsreglene».

Unntakene gjelder bl.a. for dressert bufehund, hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste, hund i aktiv bruk som ettersøkshund eller hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. april.

Forskriften gir ellers unntak for bruk av spesialtrent hund for rovviltjakt under skadefelling  og bruk av hund under fugletaksering i Gjerdrum statsallmenning.

Jakthundtrening, jakthundprøver og dressur kan bare foregå med samtykke av grunneier eller den som har en allmenn bruksrett til eiendommen. For statsallmenningene gis samtykke av fjellstyret.

For Gjerdrum statsallmenning kreves dessuten gyldig sauerenhetsbevis for hund som skal slippes før 1. oktober


- Annonse -
Allsidige VVS AS -Aut. Rørlegger
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.