Orientering om småviltjakta 2019
Espen Venli
Publisert 13.08.2019 07:29
Oppdatert 13.08.2019 07:29
Orientering om småviltjakta 2019
Gjerdrum Fjellstyre orienterer om småviltjakta i Gjerdrum Allmenning 2019

​GJERDRUM  FJELLSTYRE

ORIENTERING  OM  SMÅVILJAKTA  2019


Følgende regler gjelder for småviltjakta 2019:

Røy, orrhøne og jerpe (brunfugl) er fredet.

Jaktbare arter for øvrig (småvilt og smårovvilt) og jakttider følger gjeldende Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun fastsatt av Klima- og miljødepartementet.

Ellers gjelder generelle regler gjengitt i Lov om viltet og tilhørende forskrifter for utøvelse av jakt og fangst. 

Av sikkerhetsmessige grunner er det ikke tillatt å benytte rifle til skogsfugljakt.

I tiden 21. august og frem til jaktstart gjelder jaktkortet som treningskort i allmenningen sammen med gyldig bevis - aversjonsdressur for sau.

Gjerdrum fjellstyre.- Annonse -
Allsidige VVS AS -Aut. Rørlegger
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.