JEGERPRØVEKURS!
Publisert 02.02.2019 17:00
Oppdatert 02.02.2019 17:12
JEGERPRØVEKURS!
Høland JFF inviterer til weekendkurs 22-24 februar og 1-3 mars. Kurssted: Eidsverket - Bjørkelangen.

Timeplan​​


Kursavgift

Medlem:             Ungdom u 26 år     Kr 600 (subsidiert kursavgift)

                         Voksen                  Kr 1500

Ikke medlem:      Ungdom u 26 år    Kr 1400
                          Voksen                Kr 2000​

Kursbok verdi kr 400 er inkludert i kursavgiften


Påmelding

Påmelding kan sendes til sekretaer@holandjff.com. Husk å påføre navn, adresse, fødselsdato, epostadresse og telefonnummer. For ytterligere kursinfo kan instruktør Roger Sjølstad kontaktes på tlf 91344663

Kursavgift betales til konto 1280.60.28043 ved påmelding

Instruktører
Frank Alvegg
Roger Sjølstad    roger@smalltall.no          91344663

Eksamensavgift
I tillegg må̊ du registrere deg og betale eksamensavgift på̊ 300 kr. Frist for dette er andre kurskveld! 

Registrering gjøres her: www.jegerproveeksamen.no/For-kandidater/. 

Du få da tilsendt bruker og passord som du må̊ ta med på̊ eksamen! 

Kurset
Kurset er på̊ 9 samlinger. Samling 1, 2, 3 og 4 er obligatoriske. Hvis du er forhindret fra å delta på̊ noen av disse så ta kontakt med instruktøren.
For samling 5, 6, 7, 8 og 9 er det mulig å ta 2 samlinger som selvstudium om man ønsker – dvs du må̊ møte på̊ minst 3 av disse 5 samlingene. Selvstudium startes fra www.nacl.no. 
Velger du selvstudium så ta testene etter hver samling. Husk å lagre resultatet! Send alle svar på̊ selvstudium samlet i en e-post eller skriv dem ut og lever til instruktøren i løpet av kurset (senest på̊ samling 9). 

Eksamen
Eksamen foregår elektronisk. Aurskog Høland kommune har eksamenslokaler i rådhuset.


Du får 50 spørsmål hvor du må̊ ha minst 40 riktige svar på̊ å bestå. Du får resultatet umiddelbart, og det sendes direkte til Jegerprøveregisteret. Har du bestått kan du hente ut ditt Jegeravgiftskort på̊ www.brreg.noeller www.jegerregisteret.no. 
Ta med legitimasjon m/personnummer + tilsendt brukernavn og passord på̊ eksamensdagen! ​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.