Regelverk for utsetting og bruk av viltkamera i Nannestad JFF sitt område
Ø. Aulie
Publisert 04.09.2018 23:31
Oppdatert 04.09.2018 23:31
Viltkamera er å anse som overvåkningskamera som plasseres i utmark. Bruk av viltkamera er tillatt så lenge hensikten utelukkende er å ta bilder av dyr, og dersom det er gjort vurderinger og tiltak for å unngå at det blir tatt bilder av mennesker.
Regelverk for utsetting og bruk av viltkamera i Nannestad JFF sitt område

​​Å kunne ferdes i skog og mark uten å bli overvåket er et viktig fellesgode. Viltkamera bør derfor bare plasseres der det er svært lite sannsynlig at mennesker ferdes.

 

Følgende krav stilles til utsetting og bruk av viltkamera:

  • Innhent grunneiers tillatelse. Kameraer som ikke er skriftlig godkjent utsatt av grunneier vil bli tatt ned av grunneier.
  • Plasser kameraet på et sted der det er svært lite sannsynlig at det vil ferdes folk.
  • Sett opp kameraet på en slik måte at man unngår at evt. forbipasserende folk blir fotografert. Det tillates ikke å sette opp viltkamera på eller langs veier der folk ferdes.
  • Merk kameraet med navn, adresse, telefonnummer og formål for oppsettingen.
  • Merk kameralokaliteten med informasjon om at kamera er satt opp.
  • Kameraet skal merkes på kart og sendes Nannestad eller Bjerke Almenning. Avhenger av i hvilket område kameraet settes opp.
  • Alle bilder av mennesker skal slettes umiddelbart.
  • Grunneier forbeholder seg retten til å ta inn kamera uten forvarsel dersom de her gitte regler eller regler fastsatt av myndighetene ikke følges.
Link til Datatilsynet - Kameraovervåking – hva er lov?

Regelverk i pdf-format:
- Annonse -
Jaktia Jessheim
NJFF-butikken
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.