Jakt
Ø. Aulie
Publisert 08.02.2016 10:46
Oppdatert 11.05.2021 08:12
INFORMASJON FRA JAKTUTVALGET
Jakt

​​​Søknad om tildeling av jaktkort for småvilt og rådyr 2021/2022 er åpnet. Søknadsfristen er 10. mai.

Nannestad JFF har besluttet at salg og tildeling av jaktkort for småvilt og rådyr skal gjøres via elektronisk søknad på vår hjemmeside. Hovedgrunnen til dette er at vi ønsker vesentlig mindre administrasjon og belastning på kortselgerne. I tillegg ønsker vi å redusere kontanthåndtering til ett minimum i foreningen.

Regelverk for tildeling av småvilt- og rådyrkort 2021/2022​​:
Jaktkort selges primært til medlemmer bosatt i Nannestad hovedsogn, dvs. adresse 2030.

Det er åpnet for at 15 kort kan selges til medlemmer bosatt utenfor hovedsognet, dvs. 2030. 
Disse kortene tildeles ut fra følgende prioritering:
 1. Utflyttede medlemmer som kontinuerlig har opprettholdt medlemskapet har fortrinnsrett til kortene til samme pris som bosatte medlemmer. Dette gjelder kun medlemmer som var på ordningen per 31.12.2020.
 2. Medlemmer bosatt utenfor hovedsognet, men innenfor Nannestad kommune har fortrinnsrett til kort, hvis det er ledige.
 3. Inntil 5 kort til medlemmer bosatt andre steder dersom det er ledige kort igjen på kvoten på 15 kort. Disse har jaktstart 20. september.
Dersom antall søknader overstiger tilgjengelige kort, vil som tidligere ansiennitetsprinsippet gjelde. 
Hvordan søke om jaktkort?​

Klikk på en av linkene under. Det er én søknad for småviltjakt og én for rådyrjakt. Fyll ut alle obligatoriske felter og send inn skjemaet.​​

Søknadsfristen er utløpt

Søknad SMÅVILTJAKT​ 

Søknad RÅDYRJAKT​​​​

​NB. Alle som søker skal motta kopi av søknaden på e-post. Hvis du ikke mottar denne innen rimelig tid, ta kontakt med Øyvind på SMS eller telefon, 909 33254.

Alle som får tildelt kort vil etter søknadsfristens utløp få informasjon om betalingsmåte og hvor kopi av kvittering for betalt jegeravgift skal sendes inn.

Søknadsfristen er 10. mai 2021

Alle søknader vil bli besvart innen 10. juni.​

Jaktkortpriser for småviltjakta 2021/2022:
 • Kr. 1000,- Medlemmer av Nannestad JFF bosatt innenfor hovedsognet og utflyttede medlemmer som kontinuerlig har opprettholdt medlemsskapet. Sistnevnte gjelder kun medlemmer som var på ordningen per 31.12.2020.​
 • Kr. 1500,- Medlemmer bosatt utenfor hovedsognet, 
  men innenfor Nannestad kommune.
 • Kr. 2000,- Medlemmer utenfor Nannestad kommune
 • 1/2 pris - Medlemmer under 18 år.
Vi har 10 opplæringskort, for 14- og 15-åringer, som er i følge med et hovedmedlem, som har løst jaktkort.
 
​NB! Trening av jakthund krever at du løser jaktkort!​​


Gjestekort:
 1. Det selges opptil 30 gjestekort (ett døgn) pr. sesong (selges fortløpende)
 2. Gjestejeger skal være ifølge med hovedmedlem i Nannestad JFF som har løst jaktkort.
 3. Kortene skal innleveres umiddelbart etter bruk. Verten er ansvarlig for dette.
 4. Unnlatelse av dette straffes etter gjeldene regler i NJFF (gebyr på 200 kroner).
 5. Verten og gjestejeger har kun lov til å jakte over en-1 hund.
 6. Verten er ansvarlig for at gjesten har betalt jegeravgift.

Pris for gjestekort er satt til kr 250,- pr. døgn.

Gjestekort kan kjøpes hos følgende personer:

 • Åge Roar Fjeldberg​​, ​Rustadvegen 20, 
  2030 Nannestad, 
  Mobil: 95201257​​​
 • Jan Reidar OlsenRustadvegen 54, 
  2030 Nannestad, 
  Mobil: 97089157
 • Alf Henning MolandÅsvegen 716, 
  2030 Nannestad, 
  Mobil: 92649792
Det kan lønne seg å ringe på forhånd. 

Skal du jakte rådyr?

 
Rådyrkort selges til hovedmedlem og redusert betalende medlem i Nannestad JFF. Det er bukkejakt fra 10. august til 24. september kun rifle og avlagt storviltprøve, uten hund. Valgfritt dyr fra 25. september til 23. desember. Det kan da jaktes med løs hund, som har skulderhøyde mindre enn 41 cm.
 
Det er krav om at jaktkortkjøper må ha betalt jegeravgift og medlemsskap i NJFF. Hvis jaktrapport fra foregående år ikke er innlevert fører det til et gebyr på kr. 200,- og at vedkommende kan bli nektet å kjøpe jaktkort for påfølgende jaktsesong.
 
Bukk-/rådyrkort koster kr. 600,-. Kortet går over til valgfritt dyr fra 25. september dersom bukk ikke er felt.
 
Husk kravet om tilgang på godkjent ettersøkshund.
Det vises til det fullstendige og gjeldende regelverket for jaktkortsalg i Nannestad JFF for perioden 2021-2022. 

Regelverket publiseres så snart det er klart etter sommerferien.

Terreng:

Jaktområdet er på totalt 40.000 dekar. Mesteparten ligger i Nannestad almenning, men det ligger også jaktterreng i Granlia i Bjerke almenning. Dette området grenser helt til Leiravassdraget. 

Kart over jaktområdet finner du her:

Jaktkart_NJFF.jpg
Leder i jaktutvalget - kontaktinformasjon: 

Karl Erik Bang
Mobil:  976 90 595
Vi ha nå åpnet for innlevering av fellingsrapport, sesongen 2020

​Rapporten skal innsendes straks jakten er avsluttet den 23.12.20 og senest innen 31.12.20

Fellingsrapport skal oppgis separat for Nannestad Almenning og Granlia.

De som ønsker å jakte hare/drive fangst frem til 28.02/15.03.21, medtar evt. utbytte i denne perioden på fangstrapporten for 2021.

Alle som har fått tildelt jaktkort i 2020 må sende inn fangstrapport, uavhengig om man har jaktet eller ikke.​

​Fellingsrapport småvilt 2020:

Nannestad Almenning

Granlia​​

Fellingsrapport rådyr 2020:

​​Nannestad Almenning

Granlia​

NB. Du skal motta kopi av rapporten på e-post. Hvis du ikke mottar denne innen rimelig tid, ta kontakt med Øyvind på SMS eller telefon, 909 33 254.​​

- Annonse -
Jaktia Jessheim
NJFF-butikken
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.