GENERALFORSAMLING 2019
Publisert 27.01.2019 10:57
Oppdatert 12.02.2019 13:11
GENERALFORSAMLING 2019
Onsdag 27. februar 2019 Kl. 19.00 vil foreningen avholde sitt ordinære årsmøte på « Tyristua».
​Til behandling foreligger : 
 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Valg av ordstyrer.
 3. Årsberetninger.
 4. Reviderte regnskaper.
 5. Budsjett og arbeidsprogram for 2019
 6. Kontingent.
 7. Styrehonorarer.
 8. Innsendte styrebehandlede forslag.
 9. Valg av styre, utvalg, grupper, revisorer og valgkomite.

   

  Saker du mener bør behandles på generalforsamlingen sendes skriftlig til styrets formann senest

  14 dager før møtet. Dette for at saken skal bli grundig styrebehandlet før den forelegges årsmøtet.

   

  Forslag som vil stilles til valgkomiteen sendes  senest 14 dager før møtet til foreningens leder i lukket konvolutt, merket « valg 2019«.

   

  Vi håper at så mange som mulig av unge og gamle medlemmer vil møte, slik at de avgjørelser som blir tatt på årsmøtet står i forhold til de fleste medlemmers ønsker og vil være til gavn for foreningen.

   

  Vi siterer for ordens skyld fra vårt reglement :

   

  « Samtlige medlemmer har adgang til årsmøtet. Stemmeberettiget er de som har vært medlem av foreningen minst 1 år, har fylt 18 år, møter personlig og har betalt kontingent for siste regnskapsår.» (2018)

   

   

  Vel møtt alle sammen !

   

  Styret i Nesodden Jeger- og Fiskerforening

  Bjørn-E. Høgevold

  Sekretær

   

   
Regnskapet for 2018 er tilgjengelig 7. dager før Generalforsamlingen og kan fåes ved henvendelse
til Jorun Johansen tlf : 959 27 752​
- Annonse -
Energihuset
Fagerhøi bilversted AS
Tangen Trelast
ProShop AS
KIWI
Remontér
NJFF-butikken
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.