ÅRSMØTE 2020
Publisert 01.02.2020 22:39
Oppdatert 19.02.2020 08:33
ÅRSMØTE 2020
Onsdag 26. februar 2020 Kl. 19.00

​​​​

Vil foreningen avholde sin ordinære årsmøteforsamling på « Tyristua».

 

Til behandling foreligger :

 

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  2. Valg av ordstyrer.
  3. Årsberetninger.
  4. Reviderte regnskaper.
  5. Budsjett og arbeidsprogram for 2020
  6. Kontingent.
  7. Styrehonorarer.
  8. Innsendte styrebehandlede forslag.
  9. Valg av styre, utvalg, grupper, revisorer og valgkomite.

 

Saker du mener bør behandles på årsmøteforsamlingen sendes skriftlig til styrets formann senest

14 dager før møtet. Dette for at saken skal bli grundig styrebehandlet før den forelegges årsmøtet.

mail: kahovind@online.no​ 

Forslag som vil stilles til valgkomiteen sendes  senest 14 dager før møtet til foreningens leder i lukket konvolutt, merket « valg 2020«.​

Nesodden Jeger og Fiskeforening 

PB. 125

1451 Nesoddtangen

mail: tom@formidlingen.net​


Vi håper at så mange som mulig av unge og gamle medlemmer vil møte, slik at de avgjørelser som blir tatt på årsmøtet står i forhold til de fleste medlemmers ønsker og vil være til gavn for foreningen.

 

Vi siterer for ordens skyld fra vårt reglement :

 

« Samtlige medlemmer har adgang til årsmøtet. Stemmeberettiget er de som har vært medlem av foreningen minst 1 år, har fylt 18 år, møter personlig og har betalt kontingent for siste regnskapsår.» (2019)

 

 

Vel møtt alle sammen !

 

Styret i Nesodden Jeger- og Fiskerforening

Bjørn-E. Høgevold

Sekretær

Regnskapet for 2019 er tilgjengelig 7. dager før Generalforsamlingen og kan fåes ved henvendelse til Willy Johannessen  tlf : 901 86 009


- Annonse -
Energihuset
Fagerhøi bilversted AS
Tangen Trelast
ProShop AS
KIWI
Remontér
NJFF-butikken
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.