Innkalling til Årsmøte
Publisert 25.03.2021 19:22
Oppdatert 25.03.2021 19:25
Innkalling til årsmøte i Nesodden Jeger og Fiskeforening Styret innkaller herved til årsmøte 28.04.2021 kl.19.00
Innkalling til Årsmøte

​Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet avholdes skriftlig pr. e-post.

Fullstendig sakliste og saksdokumenter sendes de påmeldte minst en uke før Årsmøte avholdes.

Saker utover de som fremgår av innkallingen meldes kahovind@online.no  3 uker før årsmøte.​

Påmelding til Årsmøte kahovind@online.no

 

Velkommen til årsmøte! 

 

Med vennlig hilsen 

Styret  

 

Saksliste:

Sak 1.              Godkjenning av innkalling.

Sak 2.              Godkjenning av dagsorden.

Sak 3.              Valg av ordstyrer.

Sak 4.              Årsberetninger

Sak 5.              Revidert regnskap for 2020

Sak 6.              Budsjett for 2021       

Sak 7.              Styrehonorar for 2021

Sak 8.              Medlemskontingent for 2022

Sak 9.              Valg av styre, utvalg, revisorer og valgkomite- Annonse -
Energihuset
Fagerhøi bilversted AS
Tangen Trelast
ProShop AS
KIWI
Remontér
NJFF-butikken
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.