Søknad om jaktkort i Nittedal
Jesper Pettersen
Publisert 08.02.2016 10:50
Oppdatert 13.04.2021 20:49
Nittedal kommunes grunneierrettigheter i de respektive jaktområder administreres av foreningen.
Søknad om jaktkort i Nittedal

​​​​Søknad om jaktkort stiles til foreningen, som foretar loddtrekning blant søkerne. Dette gjelder jakt i Jaktområde 1, 4, 5 og 6.

Loddtrekningen skjer i et åpent møte i foreningens klubbhus på Varpet. Resultatet av loddtrekningen meddeles de uttrukne og jaktområdenes styrer. De uttrukne søknader gjelder som søknader fra grunneierrepresentanten innenfor gjeldene lovgivning og de regler som gjelder for jaktområdet.

Alle fast bosatte i kommunen kan søke, såfremt de ikke har jaktrettigheter i kommunen i form av grunneierskap eller lignende fra før av. 


​Søknadsfrist 2. mai 2021 - ​Søknadsskjema finner du her​​.

Søknaden sendes til:
Nittedal og Hakadal Skog-, Jakt- og Fiskeforening
Postboks 39
1486 Nittedal​

Ferdig utfylt søknadsskjema kan også sendes på e-post til: jakt@nhsjff.no - Merk emnefelt med "Søknad om jaktkort".
 
​​Trekning vil skje på Klubbhuset 29. mai kl. 13:00 - De som blir trukket ut vil bli kontaktet for bekreftelse av jaktkort. Søkere som ikke blir trukket ut blir ikke kontaktet!Jakt i Aasmarka*
Området ligger mellom Nannestad og Lunner allmenninger og består av ca. 25.000 mål med mye fint jaktterreng.

Skogsfuglbestanden har de siste år vært middels bra. Harebestanden ser for tiden ut til å være bra. Jaktstatistikk finnes i årsberetningen for 2017.

Det er også anledning til å søke om rådyrkort. Søknad om småvilt- og rådyrkort sendes til foreningens Postboks adresse innen 2. mai. Kopi av kvittering for betalt medlemskontingent og jegeravgift skal vedlegges søknaden. Søknader som ikke har vedlagt slik dokumentasjon blir ikke behandlet. Alle som er medlemmer av foreningen kan søke. Prisen for sesongen, som fastsettes av grunneier, vil bli annonsert i skriv i forbindelse med tildeling av jaktkortene.

Søknadsskjema for Aasmarka finner du her.

Søknad om jakt i Aasmarka sendes til:

Nittedal og Hakadal Skog-, Jakt- og Fiskeforening
v/Rune Hofstad
Postboks 39
1486 Nittedal

* Informasjon om trekning av jaktkort i Aasmarka vil bli publisert så snart dato er klar!


Ferdsel med motorkjøretøy i Aasmarka
Kjøring er kun tillatt mot gyldig kjøretillatelse. Det fremgår av tillatelsen hvilke tidsrom, formål og veistrekning den kan benyttes. Brudd på reglene vil medføre at grunneier eller hans representanter, samt jakt- og fiskeoppsynet kan inndra kjøretillatelsen umiddelbart. Alvorlige brudd kan også medføre at foreningens styre, i samsvar med vedtektene, utelukker overtrederen fra foreningen.- Annonse -
80x300
NJFF-butikken
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.