Nesgutu Dressurområde
Jesper Pettersen
Publisert 08.02.2016 10:50
Oppdatert 31.03.2021 19:55
Regler for bruk av Nesgutu dressurområde for hund.

Området er åpent for trening fra 1​. april t.o.m 20.august 2021.​ 

På grunn av Korona-situasjonen og fare for smittespredning gjelder egne regler for lufteområdet - Vennligst les reglene nøye, og vær påpasselig med å følge de, så kan vi holde området åpent på en trygg måte. Reglene finner du her.

Trening kan foregå fra kl. 07.00 til kl. 22.00. 

Området tillates brukt til generell hundedressur i perioden fra og med 1. april til og med 20. august. Unntatt fra dette er tidsrommet når området skal nedbeites av husdyr. Området må bli godt nedbeitet i to perioder; 14 dager beiting innenfor perioden 1. mai–30. juni, og 14 dager beiting innenfor perioden 1. juli til 31. juli.​​

Stengeperioder 2021:
Fra og med mandag 31. mai til og med søndag 13. juni. Fra og med mandag 5. juli til og med søndag 18. juli.​

Enhver som tar med hund inn på dressurområdet har akseptert reglene som gjelder for området. Området har unntak fra Hundelovens båndtvangsbestemmelser.Området er kun tillat brukt av innehaver av kvittering for betalt treningsavgift.

TRENINGSAVGIFT 2021:
500,- Medlemmer av Nittedal og Hakadal SJFF. 
700,- for ikke-medlemmer.
Dette er en sesongavgift som gir adgang til området fram til og med 20.august. 
Avgiften kan betales via Vipps til nr. 557376 (NHSJFF - Hund) eller til NHSJFFs konto 2280.41.38467.

  • Hunder som slippes løs skal ha gyldig sauerenhetsbevis.
  • Aggressive hunder tillates ikke sluppet løs på området. 
  • Tisper med løpetid har bare adgang så lenge det ikke er andre hunder på området. 
  • ​Det er et generelt krav at fører må ha slik kontroll over hunden at han kan kalle den inn og forhindre at den går utenfor området.
  • Området er avgrenset av et gjerde med porter. All adkomst til og fra området skal skje gjennom hovedporten. 
  • Løs hund utenfor gjerdet er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å etterlate hund uten fører på området. 
  • All hundemøkk du ser på området plikter du å plukke opp og kaste på anvist sted eller ta med hjem.
Ved ankomst til området skal du skrive deg inn i loggboka. Der skriver du førers navn, hunderase, klokkeslett. Ved avsluttet treningsøkt noteres klokkeslett ut av området i loggboka. På Nesgutu gård kan parkering av bil bare skje på anvist plass.

Fører av hund er selv ansvarlig for hunden og dens adferd i samsvar den til enhver tid gjeldende lovgivning. Overtredelse av reglene kan føre til bortvisning for kortere eller lengre tid.

Spørsmål kan rettes til Stig Skottun, tlf 932 35 388 eller sendes på epost

Bruker plikter å melde uregelmessigheter til NHSJFF v/Stig Skottun. M: 932 35 388. 

Ved skade på husdyr eller eiendom må Lise N. Hartviksen straks varsles på tlf. 900 43 774. 

 
Nesgutu Gård ligger ved Norsk Småfeservice. Åpne i Google Maps.

Friområde Nesgutu.png

Gangsti til dressurområdet. Dressurområdet.

- Annonse -
80x300
NJFF-butikken
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.