Nesgutu Dressurområde
Jesper Pettersen
Publisert 08.02.2016 10:50
Oppdatert 18.04.2018 19:06
Regler for bruk av Nesgutu dressurområde for hund.

Området er åpent for trening fra 1. april - 30.juni.

Trening kan foregå fra kl. 07.00 til kl. 22.00.

Enhver som tar med hund inn på dressurområdet har akseptert reglene som gjelder for området. Området har unntak fra Hundelovens båndtvangsbestemmelser.Området er kun tillat brukt av innehaver av kvittering for betalt treningsavgift.

Treningsavgiften er kr. 400,- for medlemmer av Nittedal og Hakadal SJFF og kr. 600,- for ikke medlemmer. Dette er en sesongavgift som gir adgang til området fram til og med 30.juni. Avgiften betales til NHSJFFs konto 2280.41.38467. Hunder som slippes løs skal ha gyldig sauerenhetsbevis. Aggressive hunder tillates ikke sluppet løs på området. Tisper med løpetid har bare adgang så lenge det ikke er andre hunder på området. Det er et generelt krav at fører må ha slik kontroll over hunden at han kan kalle den inn og forhindre at den går utenfor området.

Området er avgrenset av et gjerde med porter. All adkomst til og fra området skal skje gjennom hovedporten. Løs hund utenfor gjerdet er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å etterlate hund uten fører på området. All hundemøkk du ser på området plikter du å plukke opp og kaste på anvist sted eller ta med hjem.

Ved ankomst til området skal du skrive deg inn i loggboka. Der skriver du førers navn, hunderase, klokkeslett. Ved avsluttet treningsøkt noteres klokkeslett ut av området i loggboka. På Nesgutu gård kan parkering av bil bare skje på anvist plass.

Bruker plikter å melde uregelmessigheter til Nittedal og Hakadal Skog-, Jakt- og Fiskeforening, v/Stig Skottun eller Marianne Lund​​. Fører av hund er selv ansvarlig for hunden og dens adferd i samsvar den til enhver tid gjeldende lovgivning. Overtredelse av reglene kan føre til bortvisning for kortere eller lengre tid.
Spørsmål kan rettes til Stig Skottum, tlf 932 35 388 eller Marianne Lund, tlf 938 24 644

Ved skade på husdyr eller eiendom må Lise N. Hartviksen straks varsles på tlf. 900 43 774. 

Nesgutu Gård ligger ved Norsk Småfeservice. Åpne i Google Maps.

Friområde Nesgutu.png

Gangsti til dressurområdet. Dressurområdet.

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
80x300
NJFF-butikken
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.