Fiske
TSO
Publisert 08.02.2016 10:51
Oppdatert 05.03.2020 14:03
Fiske
Ted Essebaggers fra OJFF gir råd til den unge fiskeren ifm. Åpent fiske i Gjersjøelva 2019
Fiske
Laks i håven - fra Gjersjøelva 2019
OJFF ved Fiskeutvalget kan tilby medlemmene fiskeopplevelser.

​​​​​​​​​​​​​​​​

Fiskeutvalget i OJFF vil arbeide for at fiske fortsatt skal være en naturlig del av friluftslivet og at medlemmene i OJFF har et godt og variert tilbud av fiskerelaterte aktiviteter. Hos oss kommer medlemmene i kontakt med mennesker med samme flotte fritidsinteresse for fiske.

Vi arrangerer:

 • fisketurer
 • fiskekonkurranser, spesielt for barn/unge
 • fluebinding ved behov/interesse
 • fluekasting ved behov/interesse.

Vi bistår:

 • med veiledning og instruksjon for handicappede
 • ved kommunale friluftsarrangementer (f.eks. Friluftlivets dag og Eventyrffestivalen)
 • med fiskestenger til Biblioteket (BUA) på Kolbotn for utlån.

For øvrig er vi interessert i god vannkvalitet, miljø med spesiell fokus på miljøgifter, biomangfold i elver og vann for å bevare en bærekraftig fiskeutvikling og beholde økobalansen samt ha fokus på ulovlig fiske i våre elver og vann.

Årsprogrammer

Se Fiskeutvalgets programmer i lenkene nedenfor.

​Programplan for Fiskeutvalget 2016.pdf

Programplan for Fiskeutvalget 2017.pdf

Programplan for Fiskeutvalget 2018.pdf

Programplan for Fiskeutvalget 2019.pdf

Se program for fiskeutvalgene i Follo nedenfor:

​Program for Fiskeutvalgene i Follo 2016.pdf

Årsrapporter Fiskeutvalget

2015: Årsmelding for Fiskeutvalget 2015.pdf

2016: Årsmelding for Fiskeutvalget 2016.pdf

2017: Årsmelding for Fiskeutvalget 2017.pdf

2018​: Årsmelding for Fiskeutvalget​ 2018.pdf

2019: Årsmelding for Fiskeutvalget​ 2019.pdf

Gjersjøelva

Vi tilrettelegger og forvalter fiske i Gjersjøelva. Det samarbeides med Miljøavdelingen hos Fylkesmannen i Viken og Oslo  samt Gjersjøelva Natur- og kulturpark (tidligere Gjersjøelvprosjektet) hvor grunneiere, Oppegård kommune og andre interesseorganisasjoner er med.  Vi tilstreber et naturlig bestandsmål av anadrom fisk i Gjersjøelva.

Det er kun medlemmer av OJFF som får fiske og utstedt fiskekort. Siden elva er anadrom lakseelv (fra sjøen og opp til demningen ovenfor bilverkstedet i Hvitebjørnveien), kreves også den statlige fiskeavgiften for å få fiske. Fisketid er 15. – 30. juni og 1. august – 15. oktober.

For detaljer om Gjersjøelva, se årsrapportene fra Gjersjøelva (nedenfor).

​Fiskekort for Gjersjøelva, se lenken: http://www.njff.no/fylkeslag/akershus/lokallag/oppegard/Documents/Fiskekort.pdf

Årsrapporter Gjersjøelva

For Gjersjøelva: Redd Villaksen og lær forskjellene mellom laksene og sjøørreten. Se på lenken nedenfor.  http://www.reddvillaksen.no/~reddvtpq/wp-content/uploads/2011/10/minifolder_no_04-oppdatert-utgave-2011.pdf

Fiskeplassene Gjersjøelva, geografisk oversikt.pdf

Navn til fiskeplassene i Gjersjøelva.pdf

Kolbotnvannet

OJFF har en robåt til utlån ved Skogsland, Kolbotnvannet.


En aliminiumsbåt på 11 fot og vekt ca. 50 kg., for benyttelse av medlemmer.

Fiskevann/-bekker i nærområdet

​I nærområdet finnes disse vannene:

 • Gjersjøen
 • Kolbotnvannet
 • Tussetjern
 • Grytetjern
 • Snipetjern
 • Søndre Snipetjern
 • Kloppa (Assuren) 
 • Lille Kolbotntjernet

Fiskesteder/-arter

​Følgende fiskeslag finnes :

 • Laks (Gjersjøelva)
 • Sjøørret (Gjersjøelva)
 • Abbor (i alle vann bortsett fra L Kolbotnvann, usikker mht. Grytetjern samt Gjersjøelva, Sætrebekken og Tussebekken)
 • Gjedde (som ovenfor samt Dalselva))
 • Gjørs (Gjersjøen)
 • Mort (i alle vann og bekker)
 • Sørv (Gjersjøen)
 • Brasme (Gjersjøen og Kolbotnvannet samt Gjersjøelva, Sætrebekken og Tussebekken)
 • Suter (Kolbotnvannet og trolig Gjersjøen samt Gjersjøelva)
 • Ål (Gjersjøen og Kolbotnvannet samt Gjersjøelva)
 • Ørekyt (Tussebekken) 

Fiskearter i nærområdet.pdf

Du behøver ikke fiskekort for fiske i vannene og bekkenee i Oppegård. I Gjersjøelva kan du fiske uten fiskekort fra Gjersjø bru til demningen ovenfor verkstedet i Hvitebjørnveien, også kalt Nydammen).

Vis fiskevett når du fisker og etterlat deg ikke fiskesener eller fiskekroker. Rydd opp etter deg - det er en god villmarksregel.

- Annonse -
vinmas
GMAX Strømmen
norhunt
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.