Nytt forbundsstyre i Norges Jeger- og Fiskerforbund
Sakset fra njff.no
Publisert 18.11.2018 15:41
Oppdatert 18.11.2018 15:41
Nytt forbundsstyre i Norges Jeger- og Fiskerforbund
Knut Arne Gjems fra Hedmark valgt til ny forbundsleder i NJFF.
Knut Arne Gjems fra Hedmark ble i helgen valgt til ny leder i NJFF. Han overtar ledervervet etter Runar Rugtvedt som gikk av etter seks aktive år. Arild Gjertsen og Ann-Eva Isaksen ble valgt som nestledere.
Knut Arne Gjems fra Hedmark ble i helgen valgt til ny leder i NJFF. Han overtar ledervervet etter Runar Rugtvedt som gikk av etter seks aktive år. Arild Gjertsen og Ann-Eva Isaksen ble valgt som nestledere.

​​​​​​Landsmøtet gikk til votering og avstemmingen foregikk elektronisk.

Leder Knut Arne Gjems (Hedmark) valgt mot 22 blanke stemmer. Benkeforslag på Bjarte Erstad (Hordaland) ​​foreslått som leder, forslaget ble trukket.​

1. nestleder: Arild Gjertsen (Sør-Trøndelag) valgt mot 14 blanke stemmer

2. nestleder: Ann-Eva Isaksen valgt mot 10 blanke stemmer.​Bjarte Erstad (Hordaland) valgkomiteens forslag. Benkeforslag på Ann-Eva Isaksen (Troms). Bjarte Erstad (Hordaland) trakk seg. 

Styremedlem: Tina Dyrstad Fossdal (Vest-Agder) valgt mot 6 blanke stemmer

Styremedlem: Line Johansen (Buskerud) valgt med 150 stemmer mot 25 stemmer til Ragnar Halle og 1 blank stemme. Benkeforslag på Ragnar Halle (Møre og Romsdal)

Styremedlem: Bjarte Erstad (Hordaland) valgt med 140 stemmer mot 35 stemmer til Tommy Mortensen og 1 blank.​ Tommy Mortensen (Tromsø) valkomiteens forslag. Benkeforslag på Bjarte Erstad (Hordaland)

Styremedlem: Bjørn E. Mathiesen (Akershus) valgt med 113 stemmer mot 42 stemmer til Ulf Veidahl (Østfold), 20 stemmer til Ragnar Halle (Møre og Romsdal) og 1 blank stemme. Ulf Veidahl (Østfold) valgkomiteens forslag. Benkeforslag Bjørn E. Mathiesen (Akershus). Benkeforslag Ragnar Halle (Møre og Romsdal)

Styremedlem: Ole Martin Meland (Telemark) valgt med 130 stemmer mot 44 stemmer til Inga Saur (Nord Trøndelag) og 2 blanke stemmer. Inga Saur (Nord Trøndelag) valgkomiteens forslag. Benkeforslag Ole Martin Meland (Telemark)

Styremedlem: Bergfinn Alund (Oppland) valgt mot 20 stemmer til Tommy Mortensen (Troms), 20 stemmer til Inga Saur (Nord Trøndelag), 10 stemmer til Ragnar Halle (Møre og Romsdal) og 1 blank stemme. Bergfinn Alund (Oppland) valgkomiteens forslag. Benkeforslag Tommy Mortensen (Troms). Benkeforslag  Inga Saur (Nord Trøndelag). Benkeforslag Ragnar Halle (Møre og Romsdal)​

 

Vararepresen​​​tan​​ter

Deretter gikk landsmøtet til valg på vararepresentantene


1. varamedlem: Johnny Frimann Andersen (Akershus) valgt mot 18 blanke stemmer

2. varamedlem: Sara Behzadzadhe (Hordaland) valgt med 153 stemmer mot 22 stemmer til Inga Saur (Nord Trøndelag) og 1 blank stemme. Sara Behzadzadhe (Hordaland) valgkomiteens forslag. Benkeforslag Inga Saur (Nord Trøndelag)

3. varamedlem: Alf Erik Røyrvik (Sogn og Fjordane) valgt med 131 stemmer mot 42 stemmer til Tommy Mortensen (Troms) og 3 blanke stemmer. Alf Erik Røyrvik (Sogn og Fjordane) valgkomiteens forslag. Benkeforslag Tommy Mortensen (Troms)

4. varamedlem: Tommy Mortensen (Troms) valgt med 109 stemmer mot 63 stemmer til Ragnar Halle (Møre og Romsdal) og 4 blanke stemmer. Ragnar Halle (Møre og Romsdal) valgkomiteens forslag. Benkeforslag Tommy Mortensen (Troms)
Valgkomiteen

Til slutt ble ny valgkomite val​​g​​t:


Jan D​​​​ale (Vestfold) valgt mot 2 blanke stemmer

Svein Arve Pedersen (Hedmark) valgt mot 5 blanke stemmer

Lise Dalen (Rogaland) valgt mot 2 blanke stemmer

Helene Berthelsen (Finnmark) valgt mot 3 blanke stemmer

Anders Reitan (Trøndelag) valgt med 125 stemmer mot 12 stemmer til Emil Andre Os (Oslo), 56 stemmer til Gunnar Borgen (Østfold) og  3 blanke stemmer

Anders Reitan (Trøndelag) valgkomiteens forslag. Benkeforslag Emil Andre Os (Oslo). Gunnar Borgen (Østfold). 

Arne Aaberg (Akershus) valgt i stedet for Ann-Eva Isaksen (Troms) som gikk inn i forbundsstyret

Bjarne Huseklepp (Sogn og Fjordane) valgt mot 10 blanke stemmer​

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.