Fiskeutvalget
BK Kjelsrud
Publisert 08.02.2016 10:56
Oppdatert 20.08.2019 21:00
Fiskeutvalget

​​​​​​​​Fiskeutvalget har gjennom flere år drevet aktivt kultiveringsarbeid i vann RJFF disponerer. Disse vannene har i dag en god bestand av bl.a. ørret. 

 ​

Utlegging av gytegrus på Tristillen.

 

Hvert år blir det tatt vannprøver og satt ut ørret. Kalking blir gjort i de vann hvor dette er nødvendig. Tynningsfiske etter mort foretas tidlig på sommeren, slik at denne arten ikke "overbefolker" vannene.

Vi har som mål å få alle vannene opp på et nivå hvor man har muligheter til å kunne få, ikke bare mye, men også stor fisk så både unge og gamle skal ha muligheter til å kunne drive et interessant sportsfiske.

I tillegg har vi planer om å få tilrettelagt noen gytebekker, så ørreten kan formere seg naturlig.​

 


 

Fiskekort selges hos:

 

 

Fiskekort priser:

  • Årskort: kr. 300,-
  • 3-døgns kort: kr. 100,-
  • 1-døgns kort: kr. 50,-

 

Medlemmer i RJFF, 50% rabatt på årskort.

Bruk av garn, reiv, oter, lystre, ståsnører og levende agnfisk er forbudt.
Det er også forbudt å fiske fra båt, kano, bellyboat o.l.med unntak av Åmotdammen

 

Vi setter pris på om du registrerer fangsten din her. Da får vi en fin oversikt over den fysiske tilstanden på fisken. (K-faktor)

K-faktor registrering 


​Leder av Fiskeutvalget:
Thor-Arne Vestli  mob: 901 24 579
- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.