Fiske
Publisert 08.02.2016 10:58
Oppdatert 07.03.2016 14:07
Fiske
Ski JFF Fiskeutvalg samarbeider tett med OFA, Oslomarkas Fiske Administrasjon.

FISKEKULTIVERING
Fiskeutvalget kultiverer totalt 15 vann. Dette innebærer både fiskeutsett, kalking og opprensking. Det har vært utført kultivering i vannene i nær 60 år. Det viktigste arbeidet de siste årene har vært å holde Ph-verdien på et normalt nivå. Det er ingen fasit for hvordan dette kan gjøres i våre vann, men vi har kalket ved hjelp av helikopter i mange år. I tillegg har vi jobbet for å heve Ph-verdien ved å lage kalkbrønner. Dette arbeidet har vi jobbet med i mange år og ser helt klart at dette er viktig arbeid. Det betyr for det første at vi har en jevn Ph i motsetning til helikopterkalking som sjokker vannet. Det er også vanskelig å få kalket gytebekker ved hjelp av helikopter.

Kalkbrønnene våre er laget av 200 liters plastfat som vi kamuflerer med stein. Vi har også en kasse laget av tre, men her gravde vannet seg veldig fort igjennom. Dette ble løst ved å legge en skifer/steinhelle i bunnen. Vi leder vannet gjennom et rør fra en demning i bekken. Røret ledes ned til bunnen av brønnen og virvler opp kalken som ligger i brønnen. Dermed avgir brønnen en passe mengde kalk. Hastigheten på brønnen reguleres av vannstanden og dermed øker kalkmengden i vannet etter mengden vann.
Brønnene kan sees mellom Tretjern og Paddetjern i Krokholmarka. Vi henstiller våre med fiskere å ikke røre våre brønner, men si ifra til leder for utvalget dersom man observerer noe eller har spørsmål vedrørende kalkingen.


FISKEKORT
Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) er et forvaltningsorgan, stiftet for å forvalte grunneiernes fiskerett i Osloregionen. OFA består av foreninger av sportsfiskere i Oslo og omliggende distrikter som er åpne for alle og er tilsluttet NJFF. (Kilde OFA)
Fiskeutvalget i Ski JFF er også lag 701 i OFA.
For å løse fiske kort i vannene i Ski kommune må det løses et vanlig OFA fiskekort.
Fiskekort kan kjøpes hos Inatur eller i sportsbutikker i Ski kommune. Det står også utplassert kortautomater på trafikkerte områder. Det står bl.a. en kortautomat på Bysetermåsan.
Dersom du ikke har fått tak i et kort kan du ta kontakt med lederen i fiskeutvalget.

Du kan nå kjøpe fiskekort via sms. Mer informasjon om dette finner du på OFA sin hjemmeside
htthttp://www.ofa.no/

ØVRE TRETJERNSKOIA
Øvre Tretjernskoia ligger idyllisk til ved mellomste Tretjern og har fungert som et møtelokale og som oppsynskoie for foreningen i mange år.
Koia har i de senere år gjennomgått en heving av standarden.
Det er viktig at koia ser fin ut slik at den ikke skal virke forsøplende på området. Vi oppfordrer alle som besøker området til å ta med søppel hjem.

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.