Jakt
Publisert 08.02.2016 10:58
Oppdatert 16.04.2021 11:34
Jakt
Lokker på Elg
Jaktutvalget velges av Årsmøtet i Ski Jeger- og Fiskerforening (SJFF). Utvalget har ansvar for forvaltningen av all jakt som foretas i regi av SJFF.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Jaktutvalget utarbeider "Jaktbestemmelser/-instruks", som godkjennes av Styret i SJFF. Instruksen revideres hvert år.

Ski kommuneskoger

SJFF har inngått avtale om leie av jakt- og fiskeretten på kommuneskogenes grunn i Ski. Denne avtalen gir medlemmene av SJFF rett til jakt på småvilt, rovvilt, rådyr, elg og bever. Jaktbart areal er ca. 26.500 dekar.

Avtalen med Ski kommuneskoger innebærer:
-60 fellingstillatelser på rådyr. Kommunen anbefaler et uttak på maks 40 dyr.
-Elgkvote på maksimalt 12 dyr (egen avskytningsavtale inngås, begrensninger avgjøres i samråd med grunneier og i lys av bestand).
-10 fellingstillatelser for bever.

Dette er makskvoter som blir gitt av kommunen og forvaltes av jaktutvalget.

Syverud skog

SJFF leier også jakt av Oslo kommune i Syverud skog. Jaktbart areal er på ca. 3.600 dekar. I dette området gir avtalen medlemmene mulighet til 8 fellingstillatelser på rådyr, 1 fellingstillatelse på elg samt småviltjakt


Jaktutvalget
For perioden 2021-2022 består utvalget av 5​ medlemmer​ og ledes av utvalgsleder Frode Kvalvik​.

Navn

​Ansvarlig for

​Kontakt

​Jaktutvalget

​Felles e-postadresse

​jaktutvalget@skijff.no

​Frode Kvalvik

Leder
​Rådyrjaktkontakt
Elgjaktkontakt
Fellesjakt
Ettersøk

​917 45 190

​Herman Brønlund

Nestleder
Rovviltjaktkontakt
Villsvinjaktkontakt
Revegluggene
Viltkamera

​944 70 661

Anders Aaseby

​​​Beverjaktkontakt
Småviltjaktkontakt
Fugletelling
Rovviltjakt
Utlån av feller​

​406 43 663

Jonathan Herron

Webansvarlig
Jaktkort
Dagskort
Kart og poster
Fellesjakt​

​948 03 370

Kenneth Belcovski

Materialforvalter
Kasserer elgjakt
Økonomi
Fellesjakt

934 89 ​1​57​


Skogsfugltelling
Det gjøres en stor innsats av foreningsmedlemmer i forbindelse med skogsfugltellingen som danner et godt grunnlag for reguleringen av fuglejakt. Hvert år utarbeides det en rapport fra tellingen som legges til grunn for forvaltningen av skogsfugljakten.

Revegluggene

Jaktutvalget disponerer 3 glugger. Ønsker du å jakte i noen av dem, send en sms til Herman Brønlund som er Rovviltkontakt.

Glugg nr 1: Det står en reveglugg i krysset ved Bru/Fjellveien og Enebakkveien.

Glugg nr 2: Det står en reveglugg ved Nordre Stallerud gård som administreres av ungdomsutvalget og er prioritert for ungdomsmedlemmer. Men øvrige medlemmer kan benytte denne når den er ledig. Kontakt på sms rovviltkontakten.

Glugg nr 3: Skuddås, Fjell skytebane har en reveglugg. Ny i 2020.

Alle gluggene har lys som slåes på ved skumring slik at de kan benyttes i mørke. Gluggene skal kun benyttes til rovviltjakt. Og med lys er det kun rev som kan jaktes.

Rovviltkonkurranse
Den årlige rovviltkonkurransen starter 15. juli og avsluttes 20. april påfølgende år.

For å kunne delta må man ha løst rovviltkort (gratis til medlemmer) eller småviltkort. Alle som deltar og som sender inn oppgave over felt rovvilt innen 20. april, vil delta i konkurransen. Det settes opp flotte premier som annonseres på våre nettsider.

Alle som har rapportert inn rovvilt- eller småviltkortet sitt er automatisk med i konkurransen.​

Følgende viltarter er jaktbare, og gir poeng som angitt:

Mår 100 
• Rev 100
• Mink 100
• Røyskatt 75
• Grevling 75
• Ravn 25
• Kråke 25
• Nøtteskrike 10
• Skjære 10


Felling av årets største rev

Den som skyter den største reven vil bli premiert med et gratis småvilt- eller rådyrkort for påfølgende sesongen. Konkurransen avsluttes samtidig med rovviltkonkurransen den 20. april.
For å bli med i konkurransen må du sende inn bilde av reven på vekt. Vekten må være mulig å avlese på bildet. Dette sendes på e-post til Jaktutvalget: 
jaktutvalget@skijff.no

Dagkort
Dagskort kjøpes av Jonathan, se oversikt utvalgskontakter​. Vennligst kontakt i god tid. Kvelden før du skal ut å jakte kan være for sent. Se for øvrig Jaktbestemmelser/-instruks for mer informasjon om dokumentasjon, priser, etc.


God Jakt!

Søknader og Innrapporterings linker:

Klikk på link under for Jaktsøknad 2021/22
> Jaktsøknad <
Nb! Søknadsfrist er 1. april.


Klikk på link under for
​ Introjakt søknad
Lokkejakt rådyrbukk 
> søknad <​
Nb! Søknadsfrist er 23. mai.

Klikk på link under for ​Introjakt søknad
Rådyr/rådyrjakt med hund
> søknad <
Nb! Søknadsfrist er 30. mai​​.


Klikk på link under for Innrapportering av
Rådyr for sesongen 2020
Innrapportering Rådyr 2020 <
Nb! Rapporteringsfristen er 28. desember.

Klikk på link under for Innrapportering av
Småvilt og Rovvilt for sesongen 2020-21
> Innrapportering Småvilt og Rovvilt 2020-21 <
Nb! Rapporteringsfristen er 20. april.

Klikk på link under for Innrapportering av
Bever for sesongen 2020-21
> Innrapportering Bever 2020-21 <
Nb! Rapporteringsfristen er 4. mai.


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.