Jakt
Publisert 08.02.2016 10:58
Oppdatert 12.01.2021 08:58
Jakt
Lokker på Elg
Jaktutvalget velges av Årsmøtet i Ski Jeger- og Fiskerforening (SJFF). Utvalget har ansvar for forvaltningen av all jakt som foretas i regi av SJFF.

​​​​​​​​​​​​​​​​Jaktutvalget utarbeider "Jaktbestemmelser/-instruks", som godkjennes av Styret i SJFF. Instruksen revideres hvert år.

Ski kommuneskoger

SJFF har inngått avtale om leie av jakt- og fiskeretten på kommuneskogenes grunn i Ski. Denne avtalen gir medlemmene av SJFF rett til jakt på småvilt, rovvilt, rådyr, elg og bever. Jaktbart areal er ca. 26.500 dekar.

Avtalen med Ski kommuneskoger innebærer:
-60 fellingstillatelser på rådyr. Kommunen anbefaler et uttak på maks 40 dyr.
-Elgkvote på maksimalt 12 dyr (egen avskytningsavtale inngås, begrensninger avgjøres i samråd med grunneier og i lys av bestand).
-10 fellingstillatelser for bever.

Dette er makskvoter som blir gitt av kommunen og forvaltes av jaktutvalget.

Syverud skog

SJFF leier også jakt av Oslo kommune i Syverud skog. Jaktbart areal er på ca. 3.600 dekar. I dette området gir avtalen medlemmene mulighet til 8 fellingstillatelser på rådyr, 1 fellingstillatelse på elg samt småviltjakt


Jaktutvalget
For perioden 2020-2021 består utvalget av 6 medlemmer og ledes av utvalgsleder Frode Kvalvik​.

Navn​Ansvarlig for
Kontakt
​Jaktutvalget​Felles e-postadresse
​jaktutvalget@skijff.no
​Frode KvalvikLeder
Rådyrjaktkontakt
Elgjaktkontakt
Fellesjakt
Ettersøk
Økonomi
​917 45 190
Herman BrønlundNestleder
Rovviltjaktkontakt
Villsvinjaktkontakt
Revegluggene
​944 70 661
Anders Aaseby
​Beverjaktkontakt
Rovviltjakt
Utlån av feller
Viltkamera​
​406 43 663
Jonathan Herron
Webansvarlig
Jaktkort
Kart og poster
Fellesjakt​
​948 03 370
​Ole Fredrik Haugland
​Småviltjaktkontakt
Fugletelling
Dag-/gjestekort
​986 76 697


Skogsfugltelling
Det gjøres en stor innsats av foreningsmedlemmer i forbindelse med skogsfugltellingen som danner et godt grunnlag for reguleringen av fuglejakt. Hvert år utarbeides det en rapport fra tellingen som legges til grunn for forvaltningen av skogsfugljakten.

Revegluggene

Det står en reveglugg i krysset ved Bru/Fjellveien og Enebakkveien. Ønsker du å jakte her, send en sms til Herman Brønlund.

Det står også en reveglugg ved Nordre Stallerud gård som administreres av ungdomsutvalget og er prioritert for ungdomsmedlemmer.

Rovviltkonkurranse
Den årlige rovviltkonkurransen starter 15. juli og avsluttes 20. april påfølgende år.

For å kunne delta må man ha løst rovviltkort (gratis til medlemmer) eller småviltkort. Alle som deltar og som sender inn oppgave over felt rovvilt innen 20. april, vil delta i konkurransen. Det settes opp flotte premier som annonseres på våre nettsider.

Alle som har rapportert inn rovvilt- eller småviltkortet sitt er automatisk med i konkurransen.​

Følgende viltarter er jaktbare, og gir poeng som angitt:

Mår 100 
• Rev 100
• Mink 100
• Røyskatt 75
• Grevling 75
• Ravn 25
• Kråke 25
• Nøtteskrike 10
• Skjære 10


Felling av årets største rev

Den som skyter den største reven vil bli premiert med et gratis småvilt- eller rådyrkort for påfølgende sesongen. Konkurransen avsluttes samtidig med rovviltkonkurransen den 20. april.
For å bli med i konkurransen må du sende inn bilde av reven på vekt. Vekten må være mulig å avlese på bildet. Dette sendes på e-post til Jaktutvalget: 
jaktutvalget@skijff.no

Dagkort og gjestekort
Dag- og gjestekort selges av Ole Fredrik Haugland (986 76 697) og Marte Haugland (995 68 993). Vennligst kontakt i god tid. Kvelden før du skal ut å jakte kan være for sent. Se for øvrig Jaktbestemmelser/-instruks for mer informasjon om dokumentasjon, priser, etc.


God Jakt!

Søknader og Innrapporterings linker:

Klikk på link under for Jaktsøknad 2020/21
> Jaktsøknad <

Nb! Søknadsfrist er 1. april.

Klikk på link under for Innrapportering av Rådyr for sesongen 2020
Innrapportering Rådyr 2020 <

Nb! Rapporteringsfristen er 28. desember.


Klikk på link under for Innrapportering av Småvilt og Rovvilt for sesongen 2019/20

> Innrapportering Småvilt og Rovvilt 2020/21 <

Nb! Rapporteringsfristen er 20. april.


Klikk på link under for Innrapportering av Bever for sesongen 2019/20

> Innrapportering Bever 2019/20 <
Nb! Rapporteringsfristen er 4. mai.

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.