Vann og vassdrag
Publisert 08.02.2016 11:05
Oppdatert 07.03.2016 14:08

​​​​​I Vestby kommune finnes mange små vassdrag som drenerer til fjorden. De fleste av disse er gytebekker for sjøørret, og i noen, også laks. Det er viktig at disse blir ivaretatt. Derfor har Fylkesmannen i Oslo og Akershus innført totalt fiskeforbud i disse vassdragene. Det vil si at alle bekker / vassdragregistrert med anadrom fisk i Vestby, er det fiskeforbud.
Det eneste unntaket har vært Hølenselva. Grunnet mangelende rapportering, ble det ikke gitt åpning for fiske i Hølenselva på strekningen Son - Fabrikkfossen. Ny forskrift kommer i 2016, så da får vi se.Imidlertid er det igangsatt kartleggingsprosjekt fra Fabrikkfossen og videre opp i vassdraget. Sålangt har dette gitt gode resultaterer, så det gjenstår å se hva dette får av innvirkning på nye forskrifter. Det er i dag ikke fiskeforbud i dammen i Høle​​n

Det foregår en del ulovlig fiske i våre vassdrag. Det er synd at noen få skal ødelegge for mange. Det er bedre å ha gode gytebekker som kan gi fin fangst i fjorden for mange, enn dårlig fangst av fisk med dårlig kvalitet i bekkene, og ingen fangst i fjorden. Derfor: respekter fiskeforbudet i vassdragene!

Her kan du finne mer informasjon om vann og vassdrag:- Annonse -
NJFF-butikken
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.