Kronikk vindkraft
Publisert 14.10.2020 11:44
Oppdatert 14.10.2020 11:44
Kronikk vindkraft
NJFF-Aust-Agder har sendt ut kronikk angående vindkraft
NJFF-Aust-Agder har sendt ut ein kronikk om vindkraft til aviser i Aust-Agder. For de som ikke får lest den i avisa, så ligger den her.

 

Balansekunst


Vi i Norges Jeger- og Fiskerforbund arbeider for å ivareta norsk natur og mulighetene for jakt, fiske og annet friluftsliv. Det innebærer blant annet at vi sier nei til landbaserte vindkraftanlegg i norsk natur.

Vindkraftutbygging betyr tap av natur. NJFF mener norsk natur har ofret nok. Eventuell ytterligere vindkraftutbygging på land må ikke skje i naturen, men i form av mindre anlegg i områder som allerede er regulert til utbyggingsformål og i tilknytning til etablert infrastruktur. For de landbaserte vindkraftverkene som allerede har fått konsesjon må det gjennomføres nye konsekvensutredninger for å sikre at hensynet til naturgrunnlaget og friluftslivet ivaretas.

Stortingsmelding om vindkraft på land
NJFF ser det som positivt at regjeringen har tatt valgt å ta med seg flere av kravene fra NJFF om behov for endringer i konsesjonssystemet i Stortingsmeldingen om vindkraft på land. Det gir et grunnlag for helt nødvendige forbedringer og er et skritt i riktig retning. NJFF-Aust-Agder fylkeslag savner allikevel en helhetlig strategi fra myndighetene som legger rammer for hvordan vi skal komme dit. Vi finner det overraskende at regjeringen knapt trekker fram rapporten fra FN-naturpanel og det faktum at tap av natur er en felles utfordring som vi må finne gode løsninger på i sin melding om vindkraft på land. Her må vi klare å balansere to tanker i hodet på en gang:
«Vi skal ta vare på naturen for å bidra til å løse klimautfordringene, og vi skal løse klimautfordringene for å ta vare på naturen.»

Lokal konfliktsak
Konfliktnivået er svært høyt der det planlegges og igangsettes bygging av vindkraft. Eksemplene på et dårlig fungerende konsesjonssystem for vindkraft på land er mange, og i vår region er det nok av eksempel på nettopp dette. Vi kan nevne Hovvatn i Bygland (som fikk avslag) og vindkraftverk i Birkenes, Lillesand, Åmli, Evje og Hornes, Bygland, Froland og Grimstad som er under planlegging.

Bedre konsesjonsprosesser
NJFF-Aust-Agder vil trekke fram viktigheten av en forbedring av konsesjonsprosessene som styrker hensynet til natur og friluftsliv. Det er behov for endringer i energiloven som sikrer større vektlegging av disse hensynene ved tildeling av konsesjon. Miljøforvaltningen må få en større og mer formell rolle både knyttet til å avgjøre en tillatelse til naturinngrep, samt en mulighet til å avgjøre at utredninger skal kunne pågå over tid hvis det er påkrevet. Det bør også fastsettes konkrete kriterier som skal være oppfylt for å avslå konsesjonssøknader på et tidlig tidspunkt i konsesjonsprosessene.

Gjennom stortingsmeldingen signaliserer regjeringen at de tar noen skritt i riktig retning for å forbedre rammene for vindkraftutbygging på land. Stortingsmeldingen inneholder likevel få konkrete tiltak. Det mangler en plan for en helhetlig energipolitikk som inkluderer satsing på energieffektivisering og som kan bidra til å se klimautfordringene i sammenheng med behovet for å stanse tapet av natur. Den balansekunsten må vi mestre, av hensyn til de som kommer etter oss. 

 

NJFF-Aust-Agder

Tor Harald Ottersland Fylkesleder                                                Olav Schrøder Fylkessekretær ​


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.