Velkommen til Sluttseminar for Sørhjort
Publisert 23.04.2019 14:57
Oppdatert 23.04.2019 14:57
Frolands verk, torsdag 23. mai kl. 18.00 Åpent for alle. Gratis.
Velkommen til Sluttseminar for Sørhjort

Sluttseminar for Sørhjortprosjektet
Aust-Agder fylkeskommune inviterer i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi til sluttseminar for Sørhjortprosjektet.

 Vi vil presentere resultatene fra merkeprosjektet og komme med anbefalinger for videre forvaltning av hjort. 
I tillegg blir det innlegg om hvordan jakt kan påvirke hjortens fluktadferd og drøftinger om organisering av bestandsbasert hjorteforvaltning. 

Program
18.00-18.15 Velkommen – Hans Fløystad, Aust-Agder fylkeskommune

18.15-19.00 Resultater av Sørhjortprosjektet –hjorteforsker Erling Meisingset, NIBIO

19.00-19.20 Hvordan påvirker jakta hjortens fluktadferd? -Atle Skjørestad, tidligere masterstudent ved Universitetet i Sørøst-Norge.

19.20-19.40 Pause

19.40-20.30 Anbefalinger for hjorteforvaltning i Agder -hjorteforsker Erling Meisingset, NIBIO

20.30-21.00 Erfaringer med organisering av bestandsbasert hjorteforvaltning på Vestlandet – Arve Århus, utmarkskonsulent i Vestskog SA 

21.00-21.30 Innspill og spørsmål om framtidig hjorteforvaltning i Aust-Agder og tilgrensende områder –ordstyrer Øyvin Froland, Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning i Aust-Agder. 

Representanter for jaktlag, storvald, skogeierlag og bondelag med særlig interesse forforvaltning av regionens voksende hjortebestand er særlig velkommen.
 For spørsmål: Kontakt Hans Fløystad, hans.floystad@austagderfk.no, mob. 94 51 08 69.

Hva er Sørhjortprosjektet? Sørhjort er et samarbeidsprosjekt mellom NIBIO, 3 fylkeskommuner og 39 kommuner i Agder og Telemark. Hensikten med prosjektet har vært å øke kunnskapen om hjorten og dens trekk og arealbruk. I perioden 2014-2018 har det blitt samlet inn GPS-data fra 34 hjort i Agder og Telemark


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.