Innkalling til årsmøte 2018
LVV
Publisert 07.04.2018 11:36
Oppdatert 07.04.2018 11:37
Det kalles herved inn til årsmøte i Evje og Hornnes Jeger- og Fiskarlag torsdag 12.april kl 19 i miljørommet, Otrahallen.

Det kalles herved inn til årsmøte i Evje og Hornnes Jeger- og Fiskarlag torsdag 12.april kl 19 i miljørommet, Otrahallen. Enkel servering etter møtet.

Innkalling årsmøte 2018 EHJFL .pdfÅrsmelding 2017 EHJFL.pdf

 

Saker:

Sak 1.   Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Sak 2.   Valg av ordstyrer og referent

 

Sak 3.   Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen            

Sak 4.   Årsmelding 2017

Sak 5.   Regnskap 2017                                                                                                                                                         

Sak 6.   Fastsetting av medlemskontingent

              Styret foreslår å holde kontingenten uendra på 50 kr.

 

Sak 7. Innkomne saker fra medlemmene

 

Sak 8. Saker fra styret

 • Priser på jaktkort og fiskekort           holdes uendret                                                                 

                             
 • Priser på jaktkort foreslåes holdt uendret

   
 • Styret foreslår at ordningen med gratis fiske i Fjalebekktjønn fortsettes - garnfiske er også

  tillatt

   
   

  Sak 9. Valg                                                                                            

 

 

 

 

 

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.