Innkalling til årsmøte 31.mars 2017
Lena Verdal Vittali
Publisert 23.03.2017 21:56
Oppdatert 23.03.2017 21:57
Det blir årsmøte i Evje og Hornnes Jeger- og Fiskarlag fredag 31.mars 2017 kl 19 i miljørommet, Otrahallen.

Saksliste:

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 2. Valg av ordstyrer og referent 

Sak 3. Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen 

Sak 4. Årsmelding 2016         

Sak 5. Regnskap 2016          

Sak 6. Fastsetting av medlemskontingent 

           Styret foreslår å holde kontingenten uendra på 50 kr. 

Sak 7. Innkomne saker frå medlemmene

Sak 8. Saker frå styret 

          Priser på jaktkort og fiskekort         

          Priser på jaktkort foreslåes holdt uendret

         Styret foreslår at ordningen med gratis fiske i Fjalebekktjønn fortsettes - garnfiske er også tillatt

Sak 9. Valg (Innstilling fra valgkomitèen)       

         A. Styret 

         B. Utvalg 

         C. 2 revisorer 

         D. Valgkomitè 

Matservering etter møtet. 

 

Vel møtt!

 

Styret

 

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.