Fiske
Publisert 08.02.2016 11:21
Oppdatert 24.04.2017 19:53

Fiskekort

Evje og Hornnes JFL har avtale om å disponere fisket i Fjalebekktjønn i Dåsvannsdalen. Det blir solgt fiskekort via mobil for Fjalebekktjønn. Alle barn under 16 år kan fiske vederlagsfritt. Det samme gjer medlemer i Evje og Hornnes JFL og rettighetshavarane. Les meir om fiskekortordninga her

 

Fiskekultivering

Fiskebestanden i Fjalebekktjønn har vore tett med småfallen fisk. Det er difor drevet aktiv fiskekultivering i mange år. Arbeidet har gjeve resultater i form av betre fiskekvalitet, men det er framleis eint arbeid som må fortsette.

Kultiveringsarbeidet består i hovedsak av intensivt garnfiske og utfisking av gytefisk i gytebekkane med åleruser.

 

Fiskeutvalget:

Tommy Greibesland

Svend Aage Petersen

​​​

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.