Per Jørgen Eskeland utnevnt til æresmedlem i Gjerstad JFF
Publisert 10.03.2020 23:24
Oppdatert 11.03.2020 00:16
Per Jørgen Eskeland utnevnt til æresmedlem i Gjerstad JFF
Æresmedlem Per Jørgen Eskeland
Per Jørgen Eskeland utnevnt til æresmedlem i Gjerstad JFF
Beæret vinner flankert av fylkessektretær Olav Schrøder (t.v.) og leder Jostein Vestøl (t.h)
Under dagens årsmøte i GJFF fikk Per Jørgen Eskeland velfortjent heder etter mange års innsats for organisasjonen når han mottok både NJFF sin innsatsmedalje og utnevnt til æresmedlem i Gjerstad JFF.

​​​Per Jørgen fikk først NJFF sin innsatsmedalje for lang og god innsats både lokalt i Gjerstad Jeger og Fiskeforrening, men også regionalt i fylket og nasjonalt. Denne ble senere toppet da styret har utnevt Per Jørgen som æresmedlem av Gjerstad JFF.  Leder Jostein Vestøl leste opp følgende bidrag fra Per Jørgen til det beste for organisasjonen og begrunnelse for både NJFF sin innsatsmedalje og æresmedlemskap:

Lokalt har Per Jørgen i flere år vært leder av foreningen, leder av Gjerstadskogenes fellesorganisasjon, standplassleder og hatt flere roller i jaktskytterutvalget og andre utvalg og komiteer. Per Jørgen var i flere år med i arbeidsgruppene som utredet muligheter for ny tomt til skytebane. Seinere var det han som på vegne av Gjerstad JFF sammen med representanter fra Gjerstad skyttarlag som fikk alle formaliteter i orden for ny skytebane på Solem. Han bidro med ideer om utforming, planlegging og ikke minst godt samarbeid og nettverksarbeid med alle berørte, for få dette til. Per Jørgen har en stor del av æren for at Solem skytebane ble finansiert og bygget. Han har vist et stort engasjement. Han er også medlem i NJFF sin ressursgruppe for utforming av skytebaner, hvor regelverket om jaktskyting er nylig revidert.​​ Som mentor deler han nå av sine erfaringer til øvrige tillitsvalgte og bidrar fremdeles i prosjekter og komiteer. Vi nyter nå godt av hans store kontaktnett.

​​Gjerstad JFF har fra før æresmedlemmene Åge Smestad, Olav Vestøl (1919 – 2006), Harald Gjeruldsen, Svein Homme og Anders Johnsen, så Per Jørgen trer inn i en ekslusiv gruppe her. ​Så er det slik at vi har mange andre helt nødvendige ildsjeler som med sitt bidrag holder foreningen i gang, konferer vår årsrapport og historikken som ligger på vår nettside. En stor takk til også til disse!


Det ble videre avholdt et fint og tradisjonelt årsmøte i Gjerstad JFF, hvor organisasjonens 55 års jubileum ble markert.  Organisasjonen viser god økonomisk styring, og aktiviteten i organisasjonen er for tiden veldig høy med et bredt utvalg av ulike arragementer. Styret brukte også anledning til å informere årsmøte om prosessen med å få til overbygg på haglebanen, hvor prosjektkomiteen har gjort et strålende arbeid i forprosjektfasen. Prosjektet er nå i en sluttfase for å få til en finansiering av initiatvet, hvor styret jobber mot en beslutning i løpet av april. Ellers er valget er den saken på årsmøte det knytter seg mest spenning til, hvor valgkommiteens innstilling stod seg også i år. Nytt styre og utvalg ser ut som følger:

Leder: Jostein Vestøl.

Nestleder: Håkon Helgesen

Sekretær: Astrid Haugen

Kasserer: Siri Bjellerås

Lederne for utvalgene er også styremedlemmer

Varamedlem: Olav Helge Stemkjær

 

Jaktskytterutvalget

Leder: Jo Åsmund Sandåker

Medlem: Rolf Inge Haugholt

Medlem: Jan Inge Langmyr

Medlem: Dag Erling Dalen

 

Ungdomsutvalget

Leder: Espen Dalen.

Medlem: Jon Martin Christensen

Medlem: Kai Ausland

 

Kvinneutvalget

Leder: Åshild Mortensen

Medlem: Camilla Lunden

Medlem: Elin Ellingsvik Vegerstøl

 

Revisorer Per Jørgen Eskeland og Rolf Inge Haugholt

Valgkomite Ole Arthur Løite (Leder 2020),  Per Jørgen Eskeland og Tom Jacobsen

 

Leder Jostein Vestøl takket for tilliten til et nytt år, og brukte samtidig anledning til å takke av Kristin Presthagen og Anne Grete Grunsvoll for gode bidrag i deres styrearbeid i årene som har vært.

 

Etter at de formelle årsmøtesakene var ferdig behandlet, fikk årsmøte en fin informasjonsrunde rundt NJFF sitt varierende arbeid både lokalt og nasjonalt av fylkessekretær Olav Schrøder, hvor flere saker engasjerte medlemmene. Blandt annet saker som blyforbud, lisensjakt, medlemstyper og opplæringsjakt var på agendaen. 


- Annonse -
Østre Agder Sparebank
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.