Solem skytebane med nybygg for hagleskyttere
Publisert 18.12.2020 18:48
Oppdatert 18.12.2020 18:48
Solem skytebane med nybygg for hagleskyttere
Gjerstad Jeger og Fiskerforening begynte rundt påsketider byggingen av nytt standplassoverbygg med varmestue for hagleskytterne samt lagerbygg. Begge byggene kan tas i bruk når ny sesong på Solem starter.
Da vi begynte byggingen hørte vi orrhanens buldring tidlig på formiddagen. Så kom sommeren med 30 varmegrader og jobbing på taket i steikende sol. Noen så vi prøvde fiskelykken i Solemelva, og fisk fikk de. Snart kom Statskog sin årlige ekvipasje for taksering av fugl forbi. De rapporterte om gode tall for sine registreringer. Vi kunne høre både los på elg og hare, samt skudd fra heien rundt Solem. Nå er snart desember unnagjort med nedbørsrekorder. Flere har erfart at det ikke er dårlig vær, kun dårlig klær. Særlig har det vært jobbet hardt på lagerbygget for å få ferdig taket og rekkverket på det bygget. Det er et enklere bygg rent bygningsmessig. Kostnadene for nybyggene blir på ca. 1,5 MNOK. 

Rifleskytterne har hatt slikt standplassbygg både på 100 m og 200 m banen og en har brukt sekretariatet til varmestue.

Det har også vært behov for lager og en passende plass for publikum. Slikt bygg er nå bygget og plassert bak standplass. Takkonstruksjonen er bygget slik at det blir et passende sted for publikum. Her gjenstår det noen mindre arbeider rundt bygget, samt beising.

God hjelp

Vi søkte via Helge Eriksen, IVRE i Aust Agder Idrettskretssom om spillemidler. Både her, i Fylkeskommunen og kommunen fikk vi raskt den hjelpa vi trengte med forprosjektet og finansiering. Nå er det til sammen benyttet 4 MNOK i spillemidler på Solem.  Bybyggene er tegnet av Olav Haugholt Arkitekttjenester i Kragerø.

Ansvarlig for byggingen har vært Haugholt Anleggsservice, Rolf Inge Haugholt. Så har både han, hans fagfolk, andre og medlemmer fra Gjerstad JFF gjort jobben og bidratt med ressurser. Noen av våre medlemmer har gjort en særlig stor dugnadsinnsats. Særlig takket være disse som har vist eierskap og engasjement i prosjektet med hardt arbeid muliggjort byggingen, sier Jostein Vestøl i Gjerstad JFF.

Takk til Rolf Inge Haugholt for innsatsen som byggeleder og til alle som har bidratt på sin måte! Takk også til våre sponsorer og andre for bidrag via www.lokalverdi.no

Så er vi glade for å gratulere våre hagleskytterne med nytt bygg. Det vil også bli montert flomlys som muliggjør vinterskyting slik som vi har på riflebanen.

Nytt år og nye muligheter

Unntaksåret 2020 med en periode uten skytetrening, avlyste stevner og storviltprøver håper vi å unngå i 2021. Vi hadde blant annet planlagt 7 skytestevner og noen kurs som måtte avlyses. Heldigvis har vi via myndighetenes kompensasjonsordning fått grei kompensasjon for tapte inntekter.

Vår aktivitetsplan for 2021 er nå ferdig. Klikk deg inn på vår nettside og les mer om neste års aktiviteter. Vi har nå venteliste av ungdommer som håper på å bli med på vårt jegerprøvekurs i 2021, kurset ble avlyst i 2020.- Annonse -
Østre Agder Sparebank
A-Å Elektro AS
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.