Jakt
Publisert 08.02.2016 11:25
Oppdatert 29.04.2018 22:34
Jakt
Jakt
Statskog SF, www.statskog.no – eier ca 180 000 mål skog i Gjerstad, Nissedal og Drangedal.

​Gjeldene jakttider finner du her:

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Nettsted/Jakttider/

Her tilbys det årlige attraktive jaktmuligheter på både storvilt og småvilt. Det er jakttilbud både på elg, hjort, rådyr, hare og skogsfugl samt bever. Følg med på www.inatur.no og søk på Aust Agder og Gjerstad for detaljer og søknad. Husk å ha ditt jegernummer i jegerregisteret klart ved utfylling av søknad om jakt.

Innenbygds søkere prioriteres ved søknad om hjortejakt.

Trenger du å leie hytte kan en søke og https://trehyttene.no/ og Sandtjennhytta på www.inatrur.no vist under fanen Fiske. Rom kan også leies hos www.heimat.no på Brokelandsheia.

Ved kjøp av jaktkort kan en skrive ut kartutsnitt fra nettet. Friluftsrådet SØR har nylig utarbeidet nytt flott kart som kan kjøpes på YX Brokelandsheia og Gjerstad.

Kontaktperson i Gjerstad JFF: Tom Henry Valle 90670989

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Østre Agder Sparebank
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.