Årsrapporter 2017
Publisert 05.03.2018 20:08
Oppdatert 12.09.2019 18:39
Tryta`s årsmøte ble avholdt Torsdag 1 mars 2018.
Årsrapporter 2017

​​​​​​​​​​Årsberetninger for 2017 ble gjennomgått og godkjent, det samme ble regnskapet, aktivitetsplan, kontingentsatser for 2019, og budsjett. Det var kommet inn forslag på å sutrede bygging av klubbhus, alternativt oppgradere dagen leide lokaler. Her ble det litt diskusjon, og årsmøtet mente at begge alternativene burde sees nærmere på. Videre var det kommet forslag på å utrede, og eventuelt anlegge luftegård for hunder. Dette forslaget ville også årsmøte se nærmere på, dette ville være positivt, og også mulighet for at foreningen ser i andre retninger også. Valgkomiteens forslag ble gjennomgått og alle kandidatene ble valgt. Det var to vakanser, og styret fikk fullmakt til å finne personer til dette. 

På årsmøte ble Anders og Tore tildelt NJFF innsatsmedalje for fantastisk innsats i foreningen gjennom over 40 år. (Les mere her)​

Etter den formelle delen av årsmøtet var avsluttet, ble det servert noe å spise, kake og kaffe. Vi hadde besøk av lederen av fylkes laget, Tor Harald Ottersland. Han informerte fra fylkeslaget og forbundet sentralt. Det var lotteri, med fine gevinster. Møtet ble avsluttet kl 2230.

Årsmøte dokumenter 2017.pdf

​​Protokoll årsmøte 2018.pdf


 


 

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.