Årsrapporter og dokumenter fra årsmøte 16 februar 2017
Publisert 17.02.2017 01:47
Oppdatert 22.03.2017 18:27
Tryta`s årsmøte ble avholdt Torsdag 16 februar 2017, med 18 personer til steder.
Årsrapporter og dokumenter fra årsmøte 16 februar 2017

​​​​​​​​​​​Årsberetninger for 2016 ble gjennomgått og godkjent, det samme ble regnskapet, aktivitetsplan, kontingentsatser for 2018, budsjett. Det var kommet inn forslag på å selge Karibu hytta. Begrunnelsen er at hytta er veldig lite utleid og i bruk, og dette er trist. Etter en grunndig diskusjon, hvor flere av årmøte deltagerne fikk sagt sitt, ble det enstemmig vedtatt og starte en prosess for å selge hytta. Dersom medlemmer av foreningen ønsker å kjøpe hytta, vil disse  ha første forkjøpsrett, til takst. Valgkomiteens forslag ble gjennomgått og alle kandidatene ble enstemig valgt. Etter den formelle delen av årsmøtet var avsluttet, ble det servert noe å spise, kake og kaffe. Vi hadde besøk av fylkes sekretæren og han informerte litt fra fylkeslaget og forbundet sentralt. Det var lotteri, med fine gevinster. Det ble også orientert  om status på ny leirduebane. Møtet ble avsluttet kl 2200.

 

 

Årsrapporter og dokumenter for 2016

Årsmøteforside 2017.pdf

Årsmøte - Dagsorden 2017.pdf

Styrets årsmelding 2016.pdf

Årsmelding viltstellutvalget 2016.pdf

Fiskeutvalgets rapport 2016.pdf

Rapport junior 2016.pdf

Skarbu rapport 2016.pdf

Rapport fra Uvdalshytta 2016.pdf

Årsrapport fra Karibu komiteen 2016.pdf

Regnskap 2016.pdf

Kontingent for 2018.pdf

Aktivitet og møteplan 2017.pdf

Innkomne forslag -.pdf

Budsjett 2017.pdf

Valgkomiteens forslag 2017.pdf

Forslag til vedtektsendring.pdf

 

Protokoll årsmøte 16 feb-2017.pdf

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.