Tryta`s årsmøte ble avholdt Torsdag 28 februar 2019.
Publisert 01.03.2019 11:03
Oppdatert 22.03.2019 10:09
Tryta`s årsmøte ble avholdt Torsdag 28 februar 2019.
​​​
​​Årsberetninger for 2018 ble gjennomgått og godkjent, det samme ble regnskapet, aktivitetsplan, kontingentsatser for 2020, og budsjett. Det var kommet inn forslag på å bygge på Skarbuhytte med to soverom. Tegninger og prosessen så langt ble fremlagt. Det ble enstemig bevilget inntil kr. 300.000.- til utbygging/reparasjon. Videre var det kommet forslag på å gå til innkjøp av skytesimulator. Dette sees på som en positiv nykapning for å øke aktiviteten. Det ble enstemig bevilget inntil kr. 100.000.- til dette tiltaket. Valgkomiteens forslag ble gjennomgått og alle kandidatene ble valgt. Valgkomiteen tok gjenvalg.
Etter den formelle delen av årsmøtet var avsluttet, ble det servert noe å spise, kake og kaffe. Vi hadde besøk fra fylkes laget, Jon Kristen Bosvik.  Han informerte fra fylkeslaget og forbundet sentralt. Det var lotteri, med fine gevinster. 

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.