Tryta`s årsmøte ble avholdt Torsdag 28 februar 2019.
Publisert 01.03.2019 11:03
Oppdatert 14.03.2021 11:23
Tryta`s årsmøte ble avholdt Torsdag 28 februar 2019.
​​​​​
​​Årsberetninger for 2018 ble gjennomgått og godkjent, det samme ble regnskapet, aktivitetsplan, kontingentsatser for 2020, og budsjett. Det var kommet inn forslag på å bygge på Skarbuhytte med to soverom. Tegninger og prosessen så langt ble fremlagt. Det ble enstemig bevilget inntil kr. 300.000.- til utbygging/reparasjon. Videre var det kommet forslag på å gå til innkjøp av skytesimulator. Dette sees på som en positiv nykapning for å øke aktiviteten. Det ble enstemig bevilget inntil kr. 100.000.- til dette tiltaket. Valgkomiteens forslag ble gjennomgått og alle kandidatene ble valgt. Valgkomiteen tok gjenvalg.
Etter den formelle delen av årsmøtet var avsluttet, ble det servert noe å spise, kake og kaffe. Vi hadde besøk fra fylkes laget, Jon Kristen Bosvik.  Han informerte fra fylkeslaget og forbundet sentralt. Det var lotteri, med fine gevinster. 

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.