Skrantesjuke 2019 - prøvetaking i Buskerud
Publisert 11.09.2019 14:38
Oppdatert 11.09.2019 14:42
Skrantesjuke 2019 - prøvetaking i Buskerud
All villrein, men også voksen hjort og elg i noen kommuner skal prøvetakes for skrantesjuke i 2019.
Prøvetaking for skrantesjuke fra hjortevilt fortsetter. I 2019 skal det prøvetas hjort og rein felt under ordinær jakt i en rekke kommuner.

​​All villrein fra alle villreinområder som blir felt under jakt skal prøvetas. ​

Elg og hjort over 2 år felt under jakt rundt Nordfjella: Nore og Uvdal, Hallingdal. 

Kommuner utenfor Nordfjella der prøver skal tas av elg og hjort over 2 år felt under jakt: 
Flesberg og kommunene rundt; Flesberg, Rollag, Kongsberg, Sigdal og Øvre Eiker (pluss Tinn og Notodden i Telemark).
«Gjestebeitekommuner»; Ringerike, Krødsherad, Lier, Hurum, Modum.
Andre; Flå, Hole, Gol, Nes.


Les mer om prøvetakingen CWD_og_provetaking_20191018.pdf

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.