Fiske
Publisert 07.02.2016 18:55
Oppdatert 07.03.2016 12:53
Konnerud Jeger og fiskerforening forvalter de fleste av fiskevannene på Konnerud
Fiske
Fiske

​Konnerud Jeger og fiskerforening forvalter de fleste av fiskevannene på Konnerud, og har som mål å legge til rette for en bærekraftig utnyttelse av fiskeressursene. I tillegg sørger vi for at allmennheten får tilgang til å fiske i vannene.

Det er fiskestellutvalgets oppgave å holde kontroll på tilstanden til vannene og sette inn nødvendige kultiveringstiltak.

Blant tiltakene som gjennomføres er bl.a. prøvefiske for å sjekke bestand og kvalitet, rydde fiskeplasser og rydde søppel rundt vannene. I de vannene som ikke produserer så godt settes det ut fisk.

Konnerudmarka ligger i et kalkholdig område, derfor er vannkvaliteten stort sett meget bra. I vannene på Konnerud kan man få blant annet ørret, abbor, gjedde, vedderbuk og brasme.

Disse vannene forvaltes for tiden av Konnerud Jeger og fiskerforning og er åpne for fiske:

  • Sagdammen
  • Haugsetertjern
  • Bremsetjern (sammen med Mjøndalen jeger og fiskerforening)
  • Steglevann
  • Ormetjern
  • Stordammen (kun kommunens del)
  • Svensedammen
  • Inntaksdammen

Det selges fiskekort på Statoil på Konnerud. Det står også fiskekortkasser ved Steglevann, Ormetjern, Svensedammen og Sagdammen.

Årlige avholder fiskestellutvalget fiskekonkurranse og pilkekonkurranse for store og små i våre vann på Konnerud.

- Annonse -
ABC Dyreklinikk
Magasinet
Noroco
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.