MEDLEMSINFO
sde
Publisert 07.02.2016 19:12
Oppdatert 23.02.2021 10:10
MEDLEMSINFO
Standplassen er her snart ferdig utvendig. På dugnad 05.09.20, fikk 7 mann på plass takbelegget.

MEDLEMSINFO
Tynnefiske Ynglesvatn, 198?, Robert S. og Tollef B.

​​​​​​​​

Årsmøte 2021;
årsmøte i 2021 vil bli avholdt digitalt torsdag 25. februar kl. 18:30. Påmelding, med ep-adresse, innen 19/2 til tlf. 95162035
Se lenke under med alle dokument til årsmøtet ;

saksdokument-til årsmøte-2021.docx

I disse Korona-tider;  etter at våre 3 hytter på Inatur har vært tatt ut en periode, er disse igjen åpnet for utleie fom 25. juni.
Husk generelle regler om smittevern. Det er vaskemidler på hyttene, og alle må vaske grundig ved avsluttet opphold.

Utleie til medlemmer;
i noen perioder er hyttene holdt av til medlemmer, fortrinnsvis til dugnadsarbeide (selv om de ser ut som de er bortleid Inatur);
Spennhytta: ​​9.-31.sept.
Steinbua: 1. - 6.august / 9.-30.sept.
Tuftehytta: 10. - 30.sept.
Sjekk om hytta er ledig, evt. bestilling; sms til Eivind 480 64 791
Dugnad tynnefiske; medl.pris. til 2333.22.44442, merk bet. ​​hytteleie.               Annen dugnad; gratis
 

Lerduebanen;
 i hht et rettsforlik i 2009, må vi flytte litt på dagens lerduebane, for å endre skyteretning, samt bygge inn/isolere ny standplass. 

Foreningen er tildelt tippemidler fra kommune/Fylkeskommune (hver kr. 350.000), har fått tilskudd fra Sparebankstiftelsen (kr. 150.000) og Skue Sparebank (kr. 200.000). I tillegg har Geilo JFF, - dersom behov, gitt et tilskudd på kr.100.000, samt et evt. rentefritt lån på kr. 400.000; vi takker & bukker!


Planlegging av standplass, grunneieravtaler, offentlige tillatelser, og støyvoll er i orden. Standplassbygget er ferdig utvendig, mens innredning/støyisolering gjenstår. Det er behov for MYE dugnadsarbeide fremover høsten.
Vanlig skyting vil ikke kunne skje før vinter/vår 2021.

Årsmøte 2020
ble avholdt fredag 6. mars 2020 kl.19:00 på Høgehaug Bo & Behandl.senter i Holet.
Årsmøtereferat ligger som lenke under;

​​​Referat fra årsmøte for 2019-final-svein.docx

Dugnad 2020;
*) det skal bygges ny standplass lerduebanen. Kontakt Arild.
*) det skal tynnefiskes med garn i 5 vann. Kontakt Arild.
*) det skal settes ut fisk i noen vann. Kontakt Arild
*) diverse

​​​​Familie-/aktivitetsdag med fiske, etc, planlegges også i 2020. Se lenke under for fjoråets arr.

Utkast flyer.pptx

*) Garnfiske. Prøvefiske viser at det er for mye fisk i 3 vann i Ynglesdalen, samt i flere vann i området rundt Spennhytta. Det må derfor fiskes med garn 26-39 mm. Dette fisket er under gitte forutsetninger åpent for medlemmer. For nærmere info; ta kontakt med leder fiskeutvalg.​

*) Vi arrangerer aversjonsdressur for hund - sau i Hovet sommer/høst.
 Instruktør er godkjent av Njff. For mere info, se under HUND.​​​​​​

*) Vedr. båndtvang; ...

​*) Østre Hol jff er med i Grasrotandelen, der 7% av din spilleinnsats i Norsk Tipping, kan gis til oss; org.nr. 998 988 780. Tusen takk for ditt bidrag!​

*) Dugnad er nødvendig for at foreningen skal få gjennomført sine forpliktelser i fbm leie av Ynglesdalen.
For å få til dette er vi avhengige av din innsats!
Les videre og meld deg på!

*) Ynglesdalen er åpnet for vintertrening for medlemmer (frem til 1.april). 
Se egne retn.linjer, under HUND.

*) Skue Sparebank og Sparebankstiftelsen har gitt tilsagn om midler, hhv kr. 200.000 og kr.150.000, til prosjekt flytting/innbygging av ny lerduebane. Tuusen takk !

Det vil foregå dugnader i regi av både styre, fiske-/hytte- og jaktutvalg (HUSK at dugnad er forutsetning for tildeling av jaktkort påfølgende år !). Ta kontakt med ansvarlig leder under, for å avtale hva/når/hvor/hvordan (taksering med hund i regi av foreningen gjelder ikke lenger som dugnad).​

Styret;
diverse arrangement, etc​.
Kontakt Camilla Fongen, 932 13 005, ohjff@outlook​.com

Lerdueutvalget;
dersom alt går bra, og "alle" stiller opp til dugnad, kan det KANSKJE
bli lerdueskyting til høsten ... !?
Kontakt Hans Kvammen, 941 34 314, zoomerhiggings@yahoo.com

Fiskeutvalget;
utsetting av fisk, prøvefiske, tynnefiske med garn etter både liten og stor fisk, rusefiske etter ørekyte, samt diverse.
Kontakt Arild Tvedt, 994 46 651,  arild.tvedt@hol.kommune.no 

Hytteutvalget;
div. arbeider på Spennhytta, Steinbua og Tuftehytta.
Kontakt Eivind Endrestøl, 480 64 791, eivind.e@hotmail.com

Jaktutvalget;
rypetaksering i august, vedl.h. grensevarder, diverse​
Kontakt Per Henry Sætran, 915 32 169,  per.saetran@gmail.com

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.