Fiske
sde
Publisert 07.02.2016 19:12
Oppdatert 25.03.2020 11:16
Fiske
Bra kvalitet !

Fiske
middagen er klar

​​​​​​​

Fiske

Foreningen disponerer ca. 25 vann og elvestrekninger, fra Holsfjorden, 543 moh, til Simlenuttjern 1407 moh oppunder Kyrkjedøri i Hallingskarvet. De fleste vanna ligger i Ynglesdalen. Alle våre vann og elvestrekninger har varierende bestand av ørret, - og dessverre har i tillegg Holsfjorden og vanna ytterst i Ynglesdalen mer eller mindre tett bestand av ørekyte.
 
Holsfjorden
Sikreste vannet å få fisk i er nok Holsfjorden (543 moh). Denne ligger langsetter Fv 50 forbi kommunesenteret. Her får du vanligvis fisk mellom ½ - 1 kg, men langt større fisk tas innimellom. Besøk siden til Holsfjorden for fangstrapporter og opplysninger.
 
Eller lenken under for å kjøpe kort
 
 
Ynglesdalen
Største fiskeområde er Ynglesdalen. Her ligger over 20 vann og venter, fra frodige tjern delvis omkranset av bjørkeskog i idyllisk høyfjellsnatur, til vann i golde og karrige omgivelser oppunder Hallingskarvet. I de 4 vanna nede i selve Ynglesdalen er det ørekyte, og stort sett tett bestand av ørret. Når du kommer opp til Ynglesvatn, Turisttjørne og ikke minst Skarvåntjørna, er ørretbestanden ”akkurat passe”, og du kan få fine fangster med fisk av ypperste kvalitet. Enda høyere opp, til Langetjørne, Godfjelltjørne og Simlenuttjørne, er ørretbestanden tynn. Her går det imidlertid enkelte ”stooore”. Øverst, og innerst, ligger Kyrkjedørsvatni. Her kan du få en overraskelse, - dersom isen har gått ...
 
Flott fiske i 25 vann og elvestrekninger, fra Holsfjorden 543moh, 1440 moh oppunder Kyrkjedøri i Hallingskarvetnasjonalpark. De fleste vanna ligger i Ynglesdalen inne i hallingskarvet nasjonalpark.
 
 
Felles for alle vanna oppe i høyden er at fisken til tider kan være vanskelig å lure. Her spiller vær og vind en avgjørende rolle. Den flotte naturen her oppe skulle uansett gjøre at du ikke angrer på turen.
 
Dersom du ikke vil gå inn til området, enten fra Raggsteindalen og opp Sledaskardet, inn fra Sveingardsbotn over Bøssåne, eller fra Sandbekken inne i Vierbotn, kan du bestille båtskyss på Storestølen Fjellstugu, tlf 320 90 400. Husk å bestille skyss gjerne 2 dager i forkant.
 
Det er en del stier i området, men området ligger ikke langt unna vestlandsværet, så kart og kompass må være med.
Turkartet ”Hallingskarvet” i Statens kartverks turkartserie dekker hele området.
 
Fiskesesongen er av naturlige årsaker varierende, I Holsfjorden kan du begynne å fiske i mai, i Simlenuttjern har isen sjelden gått før i midten av juli.
 
I de fleste vann driver vi en eller annen form for kultivering; det være seg utsetting av fisk, rusefiske etter ørekyte, tynnefiske eller prøvefiske. Det er nok å drive med dersom vanna skal holdes i hevd.

SISTE:
Prøvefiske i Tufte- og Mestøltjørne høsten 2015, i Vestre og Midtre Skarvåntjørne i 2016, og i Finnebotn-, Turist- og Sandtjørne i 2017, samt Ynglesvatn i 2019, viste at det er for mye fisk. Det må derfor fiskes med garn fordelt på maskvidder 26-39 mm for å tynne gjennom hele bestanden.  
Her trenger vi din hjelp. Dette er et tilbud som er åpent for medlemmer, men med noen forutsetninger. Foreningen holder garn. Du får dugnadstimer for selve fisket, men må nødv.vis utføre garnfisket og føre fangstrapport. Fisken beholder du selv. 
Ta kontakt med leder fiskeutv. for nærmere info/avtale​​. 
 
Ditt bidrag er nødvendig for en god forvaltnig av disse vanna ! Relatert innhold

TURTIPS

http://turtips.inatur.no/portfolio/fisketur-i-hallingskarvet-nasjonalpark/​​

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.