Laksefiske
Publisert 08.02.2016 17:20
Oppdatert 07.03.2016 15:55
Laksefiske FeFo forvalter alle laksevassdrag i Finnmark unntatt: - Tanavassdraget, Altaelva og Neidenelva. Våre 40 elveforpaktere tar seg av fiskekortsalg, oppsyn, lokale fiskeregler, informasjon om desinfisering og tilrettelegging i vassdragene.

     Fiskeregler og salg av fiskekort

FeFos 40 elveforpaktere har ansvaret for fisk​​eregler og salg av fiskekort i ca 50 vassdrag. Forpakterne er behjelpelig med informasjon og det praktiske rundt fisket i de lokale vassdragene. Se: FeFo laksevassdrag​

Fylkesmannens forskrifter danner rammene for fisket i Finnmark. Elveforpaktere kan innføre begrensninger innenfor disse rammene.. Det vil si avkorte eller utvide fisketiden for laks på visse betingelser, samt søke unntak fra forskriften. Det er viktig å gjøre seg kjent med lokale regler i de enkelte vassdrag, i tillegg til fylkesmannens regelverk. 


 OBS!  Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen, må alle betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år behøver ikke betale fiskeravgift.

- Annonse -
Pasvik Folkehøgskole
Øytun folkehøgskole
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.