Storviltjakt
Publisert 08.02.2016 17:20
Oppdatert 07.03.2016 15:55
Elgjakt. FeFo administrerer elgjakt på sin eiendom i Finnmark. Jakta er fordelt på ca. 279 jaktfelt over 38 000 km2 i 14 av fylkets 19 kommuner. Tildeling av elgjakt foregår etter søknad og loddtrekning.

​Etter Finnmarkslovens § 23 er elgjakt en rettighet for bosatte i Finnmark. Privnået på elgjakt er betydelig rimeligere enn hos Statskog og fjellstyrene. Det er åpnet for at jegere bosatt utenfor Finnmark kan delta på lokale jaktlag. 

 
FeFo bygger jaktforvaltningen på mål som er nedsatt i 4-års bestands­planer(2011-14)​, og som utarbeides i samråd med kommuner og brukergrupper. 
Elgstammen i Finn­mark er delt inn i 5 geografiske bestander, som hver er delt inn i en eller flere delbestander. Disse forvaltes kvotemessig hver for seg. 
Fram til 1960-tallet var elgen et sjeldent dyr de fleste steder i Finnmark.  Siden har elgstammen og avskytingen akselerert i størrelse, fra 15 felte dyr i 1961 til rekordfelling på 850 dyr i 2012. 
Elgstammen i Finnmark kjennetegnes ved at den i større grad enn i resten av landet er naturlig sammensatt, med tilnærmet lik kjønnsfordeling, høyere gjennomsnittsalder og mange store dyr (elgokser med slaktevekt på over 300 kg). Dette har sammenheng med lavere bestandstetthet og fellingseffektivitet enn i resten av landet.

Les mer på FeFos nettsider.​
- Annonse -
Pasvik Folkehøgskole
Øytun folkehøgskole
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.