Jakt på rovvilt
Publisert 08.02.2016 17:20
Oppdatert 07.03.2016 15:55
Finnmarkseiendommen tilbyr lisensfelling/kvotejakt på bjørn, jerv, ulv og gaupe. Du må registrere seg som lisensjeger i jegerregisteret (gratis) og kjøpe FeFos rovviltkort. Les også mer om jakt på smårovvilt.

Finnmark har i dag jaktbare bestander av bjørn, jerv og gaupe. Pasvik har over lang tid vært fast tilholdssted for ynglende bjørn, og det meldes stadig inn bjørne­observa­sjoner fra resten av fylket også. Jerv og gaupe finnes over hele fylket med unntak av øyene.

​Jegere som deltar på elgjaktlag kan felle bjørn og jerv innenfor sitt elgjaktfelt i elgjakttida og innenfor lovlig jakttid for disse artene uten å kjøpe rovviltkort.

Tilsvarende kan jegere som kjøper småviltkort felle jerv, ulv og gaupe jakte innenfor det området som det er løst kort for.

FeFo har åpnet for at jegere som er bosatt utenfor Finnmark kan delta på lisensfelling av bjørn, jerv og ulv, samt kvotejakt etter gaupe. 

Les mer og kjøp jaktkort på FeFos nettsider​.


Jakt på smårovvilt

Rovviltets påvirkning på hønsefuglbestander er stadig i fokus. Derfor har FeFo tilpasset eget jaktkort for jegere som ønsker jakt på små rovvilt, uten nødvendigvis å jakte annet småvilt. Jegere som kjøper sesongkort for småviltjakt trenger ikke å kjøpe små rovviltkort i tillegg.

Jaktbare arter små rovvilt: ​

  • ​​​Rødrev
  • ​Skjære
  • ​Ravn
  • ​​Villmink
  • Grevling
  • Mårhund
  • ​Røyskatt
  • ​​Mår
  • Kråke

Jaktkortet gir rett til å drive jakt og fangst på smårovvilt, innenfor gjeldende jakttider på Finnmarkseiendommen. Jaktkortet koster kr. 80,- og er gyldig i perioden 1. juli tom. 30. juni. Aktivering av jaktkort er ikke nødvendig for jakt på små rovvilt.

Les mer på FeFos nettsider​.


- Annonse -
Pasvik Folkehøgskole
Øytun folkehøgskole
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.