Alt om jaktåret 2018/2019
NJFF/(MTE)
Publisert 27.08.2019 13:17
Oppdatert 27.08.2019 13:17
Alt om jaktåret 2018/2019
Foto: MTE
I jaktåret 2018/2019 var det 139770 jegere som jaktet. Dette er en nedgang på 1,4% fra i fjor. Her gir vi dere alt dere trenger å vite om fjorårets jaktår!

​​​​​Flere kvinner på jakt

Hver tredje person som tar jegerprøven er en kvinne. De utgjør nå 14,5% av de som er registrerte jegere.  Det har  vært en kraftig økning i kvinner mellom 20–29 år som jakter de siste ti årene. Imidlertid er det fortsatt klart flest mannlige jegere, og de fleste er i alderen 40 til 59 år. I jaktåret 2018/2019 var det 128.970 mannlige jegere mot 10.530 kvinnelige jegere totalt.​ Les mer om dette her​.

Elgjakta stadig svakere

I alt ble det felt 30 636 elg i løpet av jaktåret 2018/2019. Det er en nedgang på 945 elg fra foregående jaktår. Det er også langt fra toppåret 1999 da det ble felt 39 100 elg. 

Det felles flest elg i Trøndelag, hele 8 181 elg ble felt her i jaktåret 2018/2019.

Deretter følger Hedmark med 4 988, og Nordland med 4 136. Best felligsprosent hadde de i Nordland, der 86% av kvoten ble felt, og i Trøndelag med 85%.

Hjortejakta mot nye høyder

I alt ble det felt 43 777 hjort i 2018/2019. Det er en økning på 2,9 % fra forrige jaktår. 
På fire år har vi sett en økning i antall felte hjort på 24,6 %.

Målt etter antall felte dyr blir hjortejakta stadig større, mens elgjakta har stabilisert seg. I alt ble det felt nesten 13 111 flere hjort enn elg.

Flest hjort ble skutt i Sogn og Fjordane. Her ble det 12 233 hjort i jaktåret 2018/2019. Det er en svak nedgang fra året før. (12 822). 
Møre og Romsdal haler innpå og er snart landets største hjortefylke med 12 285 felte hjort i jaktåret 2018/2019. 

Villreinjakt

Det ble felt drøyt 4 156 villrein høsten 2018. Dette er nesten 1 400 færre enn året før. På Hardangervidda ble det skutt 700 dyr, som er en halvering fra 2017.

Hardangervidda er landets største villreinområde. Høsten 2018 ble det skutt om lag 700 villrein i dette området, som er en halvering av antall felte dyr sammenlignet med forrige jaktår. Fellingskvoten ble redusert fra nesten 10 000 dyr i 2017 til 1 500 i 2018.

Redusert jaktareal i Nordfjella. I den nordlige delen av Nordfjella villreinområde ble villreinstammen skutt helt ned forrige jaktår. Dette for å unngå spredning av skrantesjuke. ​

Nedgang i rådyrjakta

I alt ble 29 520 rådyr felt i 2018/2019, en nedgang på hele 11,3% fra året før. Årsaken til nedgangen ligger nok i hovedsak i den snørike vinteren 2017, som tok mange rådyrliv. 
Flest rådyr ble felt i Trøndelag med 5 770 felte dyr, fulgt av Østfold med 3 630 felte rådyr. ​

Jakt på store rovdyr

Det ble gitt fellingstillatelse for 33 ulver, og av disse ble 15 dyr skutt under lisensjakta. Hele 10 av disse ble felt i Hedmark.

I jaktåret 2018/19 ble det registrert en total avgang på 12 bjørner, tre flere enn foregående jaktår. Av en kvote på syv bjørner ble en felt under lisensjakta. 

I alt var det gitt tillatelse til å felle 107 jerver i jaktåret 2018/2019. Til sammen ble 47 dyr skutt under lisensfelling, som er 12 flere enn året før. Med 22 felte dyr var Hedmark det fylket der det ble skutt flest jerver i forbindelse med lisensfellingen. 

Under kvotejakta vinteren 2018/19 ble det gitt tillatelse til å felle 55 gauper. Totalt ble 50 gauper felt. Det er 10 flere enn foregående jaktår. 

Svak øking i antall felte villsvin

Villsvinet er en ny art i Norge i moderne tid. Arten er på listen over fremmede arter, og kan jaktes hele året, med unntak av sugge med unger. Totalt ble det registrert skutt 255 villsvin sist jaktår i Østfold. Her er fellingen konsentrert til Aremark og Halden, hvor henholdsvis 115 og 125 dyr ble felt. Halden og Aremark ligger lengst sør i fylket med grense til Sverige.

I Sverige fikk man spredning av villsvin etter rømminger fra en farm på 70-tallet, og den etablerte seg raskt, over store deler av landet. Årlig felles det nå godt over 100 000 villsvin i Sverige.​​

Alt om jaktåret 2018/2019
Stine Hagtvedt, Jegerstine, og datteren Kristine på bukkejakt.


Jegerprøven

 Alle som skal jakte i Norge må ha bestått jegerprøven. Det ligger et obligatorisk 30 timers kurs i bunn, og så skal man besvare minst 40 av 50 spørsmål riktig for å få bestått. Tre av kurskveldene kan tas som selvstudium over nettet. Les mer påNJ​FFs veiledningssider for nye jegere.

I løpet av jaktåret 2018/2019 bestod 12 828 personer jegerprøven. Det er en oppgang på 7,5 % fra året før. 29,9 prosent av dem som bestod prøven var kvinner, og det er ny rekord. Ca halvparten av de som besto jegerprøven dette jaktåret, betalte jegeravgift.​


Alt om jaktåret 2018/2019
Foto: Erik Håland

​Rypejakt

Rypejakta omtales ofte som folkejakta i Norge. Intet annet vilt felles i så stort antall. Totalt ble 181 900 ryper skutt i løpet av jaktåret 2018/2019, som er en liten oppgang fra året før. 

Det fordeler seg på 124.000 liryper og 57 900 fjellryper.

Det er allikevel et betydelig færre antall felte ryper enn for 20 år siden. Bak dette ligger det blant annet en endring i holdning om uttak blant rettighetshavere og rypejegere med innførsel av kvotebegrensinger per jeger og lokalt kanskje også svakere bestander. ​

Hyggelig oppgang på skogsfugl ​

Utbyttet av orrfugl og storfugl gikk også i fjor opp sammenlignet med fjoråret. På landsbasis ble til sammen 13 090 storfugl og 19 930 orrfugl skutt. Det er en oppgang på henholdsvis 34,1 prosent og 1,4 prosent.

Nedgang i duejakta

Etter rype er ringdue en av de småviltartene det skytes mest av, og sist jaktår ble det felt 
29 580 ringduer. Det er en nedgang på 5 300 fra året før. ​

Grågåsjakt og andejakt

Til sammen 15 630 grågjess ble felt i 2017/2018. Det er 170 flere gjess enn i fjorårets jaktsesong. Trøndelag er det største fylket hva gjelder grågåsjakt med 4 920 felte gjess. 

Det ble felt 10 700 stokkender, en nedgang på 2 090 fra året før.​

Oppgang på hare og rødrev

Det ble felt 17 190 harer i jaktåret 2018/2019. Det er en oppgang på 25,3 prosent fra året før.

Det ble felt 25 050 rødrev i samme periode, en oppgang på 17,5 prosent fra forrige jaktår.  ​

Færre kråker skutt

I alt ble 41 220 kråker felt sist jaktår, og det er 2 420 færre enn jaktåret før.​

Annet småvilt

Det skytes mye forskjellig småvilt. 
Her kommer noen nøkkeltall:
Troster            4 710
Nøtteskrike     6 470
Rugde             1 770
Kvinand          1 510
Ærfugl            3 500
Kortnebbgås   3 570
Bever              1 540
Ekorn              1 240
Villmink         4 910
Mår                 4 300​

Her finner du Jaktfakta 2019 i pdf-format.​

Alt om jaktåret 2018/2019
Hanne Simonsen fra @norwegiantrio er på duejakt.


​Jegerstatistikk

​Jaktåret går fra 01.04./31.03, og derfor betegnes jaktåret som for eksempel 2018/2019.

Det var 139 770 jegere som jaktet sist jaktår, en nedgang på 1,4% fra ifjor.

Totalt var det 83 990 jegere som var på småviltjakt sist jaktår. Det er en liten oppgang fra sist år.​​

Totalt var det 48 030 jegere som jaktet hjort høsten 2018. I løpet av ti år har antallet hjortejegere økt med nesten 40%​​- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.