Alt om jaktåret 2019/2020
NJFF/(MTE)
Publisert 01.09.2020 09:24
Oppdatert 01.09.2020 09:26
Alt om jaktåret 2019/2020
Foto: MTE
I jaktåret 2019/2020 var det 135660 jegere som jaktet. Dette er en nedgang på 2,9% fra i fjor. Her gir vi dere alt dere trenger å vite om fjorårets jaktår!

​​


​​​​Flere kvinner jakter

Hver tredje person som tar jegerprøven er en kvinne. Dette utgjør nå 14,8% av de registrerte jegerene. Det har vært en kraftig økning i kvinner mellom 20–29 år som jakter de siste ti årene. Imidlertid er det fortsatt klart flest mannlige jegere, og de fleste er i alderen 40 til 59 år. I jaktåret 2019/2020​ var det 124.490 mannlige jegere mot 10.790 kvinnelige jegere totalt.​ 

Elgjakta svakere

I alt ble det felt 30 253 elg i løpet av jaktåret 2019/2020. Det er en nedgang på 413 dyr fra foregående jaktår. Det er langt fra toppåret 1999 da det ble felt 39 100 elg. 

Det felles flest elg i Trøndelag, hele 7 952 elg ble felt her i jaktåret 2019/2020. Deretter følger Hedmark med 4 932, og Nordland med 4 124. Best fellingsprosent hadde de i Trøndelag, Nordland og Troms, der 83% av kvoten ble felt.

Hjortejakta mot nye høyder

I alt ble det felt 46 356 hjort i 2019/2020. Det er en økning på 5,8 % fra forrige jaktår. Målt etter antall felte dyr blir hjortejakta stadig større, mens elgjakta har stabilisert seg. I alt ble det felt nesten 16 103 flere hjort enn elg.

Flest hjort ble skutt i Sogn og Fjordane. Her ble det skutt 12 953 hjort i jaktåret 2019/2020. Møre og Romsdal haler innpå og er landets nest største hjortefylke med 12 509 felte hjort i jaktåret 2019/2020. 

Villreinjakt

Det ble felt drøyt 4 738 villrein høsten 2019. Dette er en økning på 582 dyr fra 2018. 

Hardangervidda er landets største villreinområde. Høsten 2019 var det gitt tillatelse til bare å felle voksne hanndyr på Hardangervidda. Det ble gitt fellingstillatelse på 6000 dyr og 1270 ble felt. Av disse var 1248 bukker. Årsaken til denne fellingspolitikken er at det er ønskelig at villrein fra Hardangervidda benyttes som grunnlag for å bygge opp en ny villreinstamme i Nordfjella sone 1. Her ble villreinstammen tatt ut ettersom det var påvist skrantesjuke. (CWD).

Renheimen-Breheimen var i 2019 det villreinområdet som hadde nest strørst utbytte. I alt ble det der felt 724 dyr, som er en nedgang på 14%. Deretter fulgte Snøhetta og Rondane med henholdsvis 589 og 439 felre dyr. 

Oppgang i rådyrjakta

I alt ble 31 920 rådyr felt i 2019/2020, en oppgang på hele 8,1% fra året før. Flest rådyr ble felt i Viken med 8 050 felte dyr, fulgt av Trøndelag med 6 340 felte rådyr.

Jakt på store rovdyr

Det ble skutt 10 ulv under lisensjakta sist jaktår. I tillegg ble fem ulv tatt ut under skadefelling.

I jaktåret 2019/2020 ble to bjørner felt under lisensjakta, mens 10 bjørner ble tatt ut under skadefelling.

50 jerr ble tatt ut under lisensfelling i jaktåret 2019/2020, mens 52 ble tatt ut under skadefelling.

51 gauper ble tatt ut under kvotejakta, mens åtte ble tatt ut under skadefelling. 

Svak øking i antall felte villsvin

Villsvinet er en ny art i Norge i moderne tid. Arten er på listen over fremmede arter, og kan jaktes hele året, med unntak av sugge med unger. Totalt ble det registrert skutt 305 villsvin sist jaktår i Norge, en økning på fem fra året før. De fleste fellingene er konsentrert til Aremark og Halden i Viken. Halden og Aremark ligger lengst sør i fylket med grense til Sverige.

I Sverige fikk man spredning av villsvin etter rømminger fra en farm på 70-tallet, og den etablerte seg raskt, over store deler av landet. Årlig felles det nå godt over 100 000 villsvin i Sverige.​​​

Alt om jaktåret 2019/2020
Foto: Janne Svihus
​​Jegerprøven

Alle som skal jakte i Norge må ha bestått jegerprøven. Det ligger et obligatorisk 30 timers kurs i bunn, og så skal man besvare minst 40 av 50 spørsmål riktig for å få bestått. Tre av kurskveldene kan tas som selvstudium over nettet. Les mer her.​

I løpet av jaktåret 2019/2020 bestod 11 728 personer jegerprøven. Det er en nedgang på 8,6 % fra året før. 29,3 % av dem som bestod prøven var kvinner. Rundt halvparten av de som besto jegerprøven dette jaktåret, betalte jegeravgift.​​


Alt om jaktåret 2019/2020 

Rypejakt

Rypejakta omtales ofte som folkejakta i Norge. Intet annet vilt felles i så stort antall. Totalt ble 149 300 ryper felt i løpet av jaktåret 2019/2020, som er en liten nedgang fra året før. Det fordeler seg på 104.200 liryper og 45 100 fjellryper.

Det er et betydelig færre antall felte ryper enn for 20 år siden. Bak dette ligger det blant annet en endring i holdning om uttak blant rettighetshavere og rypejegere med innførsel av kvotebegrensinger per jeger og lokalt kanskje også svakere bestander. ​

Kraftig nedgang i felt skogsfugl ​

Utbyttet av orrfugl og storfugl gikk ned i fjor sammenlignet med fjoråret. På landsbasis ble til sammen 6 700 storfugl og 13 940 orrfugl skutt. Det er en nedgang på henholdsvis 48,8% og 30,1%.

Oppgang i duejakta

Etter rype er ringdue en av de småviltartene det skytes mest av, og sist jaktår ble det felt 32 420 ringduer. Det er en oppgang på9,6% fra året før. ​

Grågåsjakt og andejakt

Til sammen 15 300 grågjess ble felt i 2019/2020. Det er 330 færre gjess enn i fjorårets jaktsesong. Trøndelag er det største fylket hva gjelder grågåsjakt med 4 880 felte gjess.

Det ble felt 9 490 stokkender, en nedgang på 1 210 fra året før.​ Flest stokkender skytes i Rogaland.

Nedgang i antall felt hare og rødrev

Det ble felt 12 490 harer i jaktåret 2019/2020. Det er en nedgang på 27,3% fra året før.

Det ble felt 23 630 rødrev i samme periode, en nedgang på 5,7% fra forrige jaktår.  ​

Færre kråker skutt

I alt ble 37 590 kråker felt sist jaktår, og det er 3 630 færre enn jaktåret før.​

Annet småvilt

Det skytes mye forskjellig småvilt.
Her kommer noen nøkkeltall:
Troster            3 510
Nøtteskrike     6 050
Rugde             1 770
Kvinand           1 450
Ærfugl             2 580
Kortnebbgås   3 690
Bever               1 690
Ekorn               1 040
Villmink           4 390
Mår                  3 580Alt om jaktåret 2019/2020 


​​Jegerstatistikk

​Jaktåret går fra 01.04./31.03, og derfor betegnes jaktåret som for eksempel 2019/2020.

Det var 135 660 jegere som jaktet sist jaktår, en nedgang på 2,9% fra ifjor.

Totalt var det 78 330 jegere som var på småviltjakt sist jaktår. Det er en nedgang på 6,7% fra sist år.​​

Totalt var det 92 080 jegere som jaktet hjortevilt i fjor. Dette er en økning på 0,9%. 
- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.